حتی سرامیک فروشی های دیوار و کف، در این مدت بهترین ایام کاسبی خود را سپری می کنند! اما آیا واقعاً تعویض سرامیک، خرید فرش و موکت جدید، خرید سرویس چینی و بلور و صدها نوع از این خریدها، نیاز ضروری مردم است؟

گروه اجتماعی: تب و تاب خرید نوروز دیگر جانی برای کسی نگذاشته است، این را در شلوغی مراکز خرید، باز بودن فروشگاه ها حتی تا پاسی از شب، حراج های متعدد در گوشه و کنار و… به وضوح می توان دید.

  اما همه می دانیم که در نیمی از این خریدها هیچ ضرورتی وجود ندارد و صرفاً شاید به علت نوعی تخلیه روانی صورت می گیرد.   اگر از زاویه ای دیگر بنگریم، همه این گشت زدن ها و خرید و فروش ها در جامعه که بویژه در مناسبت هایی چون عیدنوروز با شدت بیشتری روبه رو است، حاصل مصرف گرایی بی رویه است. می گویید نه، به وسایل مختلفی که در این ایام به بهانه خانه تکانی دور ریخته اید، توجه کنید.

بیشتر ما عادت کرده ایم که فقط بخریم، فرقی به حالمان نمی کند چند جفت کفش، لباس، شلوار، مانتو، روسری و یا حتی سرویس بشقاب و چنگال داشته باشیم. فقط می خریم و بعد از چند وقت که دلمان را زد یا از مد افتاد، آن را دور می اندازیم و در این میان چه بسیار وسایلی که بدون استفاده به زباله دانی سپرده شده و در اصل چه پول هایی که بی جهت دور ریخته می شود.

فقط تأملی کوتاه بر رفتارهای برخی از ما در ایامی که به نوروز نزدیک می شویم، شما را به این واقعیت می رساند. از هر صنف فروشنده ای که شما فکرش را بکنید حتی سرامیک فروشی های دیوار و کف، در این مدت بهترین ایام کاسبی خود را سپری می کنند! اما آیا واقعاً تعویض سرامیک، خرید فرش و موکت جدید، خرید سرویس چینی و بلور و صدها نوع از این خریدها، نیاز ضروری مردم است؟

عید نوروز و فرارسیدن سال نو اگرچه به معنای نوشدن طبیعت و شروعی تازه است، اما به نظر می رسد این تعاریف معانی دیگری بین مردم پیدا کرده و بیشتر تمایلات به سمت مسائل مادی تا معنوی رفته است و متأسفانه این رفتارهای مصرف گرایانه تا جایی پیش رفته که عیدنوروز را صرفاً در لباس مادیات پوشانده است.

کاش در این میان کمی بیشتر به اصل تحول در نوروز و به جای تعویض اجناس نو با نو، به چگونگی نو کردن احوال زندگی خود توجه می کردیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات