پنجمین جلسه محاکمه دادگاه قضات کهریزک در حالی فردا برگزار می شود که دو تن از متهمان از اتهامات خود دفاع کرده اند و قرار است به اتهامات سومین متهم پرونده رسیدگی شود.

  سعید مرتضوی و حیدری فر در چهار جلسه قبلی خود به دفاع از اتهاماتشان پرداخته و لایحه های دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کرده اند.

در این چهار جلسه قاضی حداد، غایب بزرگ محاکمه بود و به جای او وکیلش در دادگاه حاضر می شد. فردا ساعت ۹ صبح پنجمین جلسه دادگاه در حالی برگزار می شود که قرار است به اتهامات قاضی حداد رسیدگی شود.

از سوی دیگر طرفین پرونده از دادگاه خواستار احضار شاهدانی به جلسه محاکمه شدند تا با ثبت اظهارات خود ادعایشان را اثبات کنند.

در حالیکه اطلاع رسانی در خصوص جلسات محاکمه با مشکل رو به رو بود دیروز رئیس دادگاه نیز به طرفین تذکر داد اطلاعات محاکمه را به خبرنگاران نگویند.

یک مقام آگاه در این رابطه به مهر گفت: هنوز آخرین دفاعیات متهمان گرفته نشده است و پس دفاعیات قاضی حداد و احتمال حضور شاهدان در دادگاه از متهمان آخرین دفاع اخذ و حکم صادر می شود.

وی افزود: در جلسه فردا قاضی حداد باید در دادگاه حاضر شود. البته وکیل او هم می تواند از طرف موکلش به دفاع بپردازد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات