مدیرکل راه آهن شمال گفت: انحراف قطار تهران – شمال صدمات جانی و مالی نداشت.

یوسف گران پاشا عصر امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرستان ساری با بیان اینکه خروج قطار از ریل صدمات جانی و مالی نداشته است، اظهار داشت: مسافران در سلامت کامل ایستگاه راه آهن را ترک کردند.

وی درباره وقوع حادثه اظهار داشت: امروز بعدازظهر ساعت ۱۷، قطار تهران – شمال نزدیک ایستگاه ساری از خط خارج شد.

مدیرکل راه آهن شمال با اشاره به اینکه این انحراف نزدیک ایستگاه ساری در داخل سوزن اتفاق افتاد، متذکر شد: سوزن نیم باز بوده و علت حادثه در دست بررسی است.

گران پاشا تصریح کرد: اکنون قطار به وسیله دیزل بالا آورده شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات