معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی که یکسال پیش اقدام به قتل ناپدری اش کرده بود، خبرداد.

جوانی با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی در تاریخ ۱۲ اردی بهشت ۹۲ و معرفی خود به عنوان عامل جنایت در شهراصفهان، مدعی شد که حدود یکسال پیش ناپدری اش را در اصفهان به قتل رسانده و تا به امروز فراری بود.

با توجه به اظهارات این جوان، موضوع از طریق پلیس آگاهی اصفهان پیگیری و جنایت در یک کارگاه سنگ و قتل شخصی به هویت « محمدتقی - ک» ۶۰ ساله در ۱۹ فروردین ماه سال ۹۱ و متواری بودن قاتل به نام « حمیدرضا - م» متولد ۱۳۵۹ تأیید شد.با تأیید خبر توسط پلیس آگاهی اصفهان و تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت که با آغاز رسیدگی به پرونده، متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: برای تهیه وام خرید خودرو مبلغ دو میلیون به ناپدری ام پرداخت کرده اما پس از گذشت مدتی او هیچ اقدامی برای تهیه وام نکرد؛ تصمیم گرفتم تا مبلغ دو میلیون تومان خود را از بازپس بگیرم و همین موضوع زمینه اختلافات بعدی من با وی شد.

متهم در خصوص روز حادثه نیز به کارآگاهان گفت: در روز حادثه که ۱۹ فروردین سال گذشته بود، با ناپدری ام در خصوص بازپس دادن پولم درگیر شدم و فقط می خواستم پولم را به من برگرداند اما زمانی که مدعی شد من نزد او پولی ندارم، نتوانستم خودم را کنترل کنم و با سنگی که در حیاط بود ضربه ای به سرش زدم و وقتی که روی زمین افتاد چندین ضربه دیگر هم به سرش زدم که بعد از این اتفاق، چهار یا پنج دقیقه آنجا بودم و آن موقع بود که متوجه شدم چه اتفاقی افتاده که در آن زمان به سراغ کمد مقتول رفتم و کیف دستی حاوی مدارک و یکسری کاغذ را برداشته تا نشان دهم که فردی به قصد سرقت وارد کارگاه شده و سپس از آنجا خارج شدم.

متهم درباره مدت زمان متواری بودن خود و مراجعه به پلیس نیز به کارآگاهان گفت: پس از جنایت به تهران آمده و مدت یک ماه در قهوه خانه ای مشغول به کار بودم. پس از این مدت به مشهد رفته و مدتی را به کارهای مختلف مشغول بودم؛ در تمام طول این مدت سعی می کردم تا موضوع را فراموش کنم اما نتوانستم و اکثر شب ها کابوس دیده و نمی توانستم راحت بخوابم تا این که تصمیم گرفتم خود را معرفی کنم و سرانجام به تهران آمده و خود را به پلیس آگاهی تسلیم کردم.

به گزارش ایسنا، سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات