معاون دارو سازمان غذا و دارو به دلیل شرایط سخت کاری از این سمت استعفا کرد.

دکترشانه ساز که صبح دوشنبه در گردهمایی معاونین درمان و غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور حضور داشت و سخنرانی کرد، از سمت خود استعفا کرد.

تغییرات مدیریتی سازمان غذا و دارو با هدف تقویت و پیشبرد برنامه های وزارت بهداشت در حوزه غذا و دارو، از ابتدای سال و با استعفای دکتر شیبانی از ریاست این سازمان آغاز شد.

با روی کار آمدن دکتر عباس حاجی آخوندی به عنوان رئیس جدید سازمان غذا و دارو، معاون غذای سازمان غذا و دارو و برخی از مدیران این سازمان تغییر کردند.

هنوز گزینه جایگزین شانه ساز از سوی رئیس سازمان غذا و دارو مشخص نشده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات