دبیرکل اکو با اعلام راه اندازی پلیس کشورهای عضو اکو - اکوپل- گفت: بانک مشترک تبادل اطلاعات مجرمان میان کشورهای عضو به زودی راه اندازی می شود.

  شامیل علی عسگراف دبیرکل اکو روز چهارشنبه در همایش آژانسهای مبارزه با موادمخدر کشورهای عضو اکو اظهار داشت: سازان اکو برای کاهش فقر، بیکاری، آسیب ها و اتحاد میان کشورها برای ایجاد رفاه اقتصادی متعهد است و دبیرخانه مقابله با جرایم سازمان یافته مسئولیت مقابله با مواد مخدر را بر عهده گرفته است.

وی ادامه داد: ما شاهد جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر هستیم که ماهیتی فراملی دارد و نمی توان به تنهایی آنها را از بین برد. کاهش جرایم و مقابله با آنها در منطقه اکو نیازمند همکاری سایر کشورها است.

به گفته دبیرکل اکو این سازمان به دنبال تقویت ارتباط میان سایر پلیس ها، مقابله با جرایم سازمان یافته و راحت کردن دسترسی به بانک مجرمان است. در اجلاس وزرا بر استراتژی مقابله با تروریست تاکید شد و جلسات آموزشی برای امنیت و صلح از سوی اکو برای کشورهای عضو به اجرا در آمد.

وی با اعلام راه اندازی پلیس اکو (اکوپل) تاکید کرد: به زودی پلیس کشورهای عضو اکو برای مقابله با جرایم اقتصادی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته راه اندازی می شود ضمن اینکه راه اندازی مرکز منطقه ای مقابله با جرایم در دستور کار قرار دارد. .

وی با اعلام اختصاص ۹.۵ میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا برای توانمند سازی و مقابله با مواد مخدر در کشورهای عضو اکو افزود: اتحادیه اروپا تامین مالی برنامه توانمندسازی کشورهای عضو اکو و راه اندازی آزمایشگاه جنایی را بر عهده گرفته و پلیس مقابله با جرایم جنایی آلمان و UNODC مسئول آموز به کشورهای عضو هستند.

به گفته عسگراف، از سال ۲۰۰۹کارگاه های آموزشی به منظور شناخت تکنیک ها، مسیرهای مواد مخدر و روش های تجسس برگزار شده است و تمامی کشورها بر روی همکاری جامعه برای مقابله با این تجارت غیرقانونی اجماع دارند.

وی ادامه داد: افغانستان کشور تولیدکننده مواد مخدر است البته این مواد مخدر از مسیر بالکان به اروپا ترانزیت می شود. در سال ۲۰۱۰،۲۵۰۰ تن حشیش و ۲۷۵۰ تن تریاک در کشورهای عضو اکو کشف و ضبط شد. می توان گفت ۹۵ کشف مواد مخدر دنیا در کشورهای عضو بالکان است.

دبیرکل اکو با بیان اینکه فرهنگ و زبان مشترک نقش زیادی در قاچاق موادمخدر در کشورهای عضو دارد اظهار داشت: پلیس کشورهای عضو باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته و شبکه امن انتقال اطلاعات میان کشورها در دستور کار باید قرار گیرد. تاسیس سیستم ارتباطی امن و شناسایی افسران رابط مواد مخدر در دستور کار اکو قرار دارد. ضمن این که از ایجاد سیستم های ارتباطی امن میان کشورها حمایت می کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات