کارنامه اولیه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ تا امشب از سوی سازمان سنجش منتشر می شود.

  داوطلبان می توانند تا ساعت ۸ امشب کارنامه خود را در سامانه سازمان سنجش به نشانی www. sanjesh. org دریافت کنند.

در این دوره از آزمون، ۹۷ هزار داوطلب پذیرفته شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته و به این دلیل که میزان داوطلبان کارشناسی ارشد ۹۲ نسبت به سال گذشته ۳۴ هزار و ۹۰ نفر کمتر بوده، بنابراین ظرفیت پذیرش این دوره از آزمون نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.

تعداد ۷۴۱ هزار و ۲۳۲ نفر معادل ۸۲.۷۲ درصد در جلسه آزمون حاضر و ۱۵۴ هزار و ۸۹۳ داوطلب معادل ۱۷.۲۸ درصد در جلسه آزمون غایب بودند، از تعداد کل داوطلبان حاضر در جلسه امتحانی، ۷۱ هزار و ۵۳ نفر در رشته امتحانی دوم حاضر بودند.

۵۰ درصد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده اند و از این تعداد، ۳۶۲ هزار و ۹۳۸ داوطلب معادل ۴۹ درصد حاضرین مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه، شبانه، غیر انتفاعی و سایر دوره ها شده اند.

مجازین از سه شنبه هفته جاری امکان انتخاب رشته الکترونیکی دارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات