مدیرمسئول روزنامه جام جم با بیان اینکه استفاده از نمادهای رنگین بوی کهنگی می دهد، گفت: در این دوره انتخابات برخی کاندیداها رنگی را برای خود اعلام کرده اند و با این وضعیت با کمبود «رنگ» مواجه می شویم!

  بیژن مقدم با بیان اینکه تجربه استفاده از نمادهای رنگین در کشور تجربه خوبی نبوده است، گفت: ریشه استفاده از رنگ قابل اتکا نیست.

مدیرمسئول روزنامه جام جم افزود: شاید اولین باری که از نمادهای رنگین استفاده شد در جریان های انقلاب های مخملین بود و گروه های مختلف شروع به استفاده از رنگ های خاصی کردند.

وی بیان داشت: در ایران نیز در انتخابات ۱۳۸۸ از نمادهای رنگین استفاده شد که آثار خوبی را به همراه نداشت.

این فعال رسانه ای با بیان اینکه از نظر قانونی هم اکنون منعی برای استفاده از نمادهای رنگین در انتخابات پیش بینی نشده است، بیان داشت: خود نامزدهای انتخاباتی باید برآورد کنند و نسبت به آثار استفاده از رنگ به تحلیل درستی دست یابند و برای تبلیغات در انتخابات به جای رنگ از ابزارهای دیگری استفاده کنند.

وی اضافه کرد: تجربه استفاده از نمادهای رنگین در دوره گذشته به هیچ عنوان تجربه خوبی نبود.

وی بیان داشت: هم اکنون نیز برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری رنگی را برای خود اعلام کرده اند و چنانچه این امر ادامه یابد، باید گفت که برای استفاده از نمادهای رنگین در این دوره از انتخابات با کمبود رنگ روبرو می شویم!

مقدم اضافه کرد: نماد هر فرد و کاندیدایی خودش است و پیام های افراد می تواند بهترین نماد باشد چرا که مردم به کاندیدا و برنامه های آن رأی می دهند.

مدیرمسئول روزنامه جام جم بیان داشت: استفاده از نمادهای رنگین بوی کهنگی می دهد از این رو بهترین اقدام تبلیغاتی ارائه برنامه ها از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری است.

وی گفت: کاندیداها باید در این میان به هواداران خود اعلام کنند که نیازمند انتخاب رنگ نیستند در صورتی که کاندیداها نخواهند کسی نمی تواند برای آنها رنگی را انتخاب و جعل رنگ کند.

این فعال رسانه ای ادامه داد: بی تردید استفاده از رنگ منشاء کدورت ها و اختلافات می شود چراکه لزومی ندارد در سطح جامعه شهروندان از انتخاب و سلایق یکدیگر به واسطه استفاده از رنگ به خصوصی مطلع شوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات