در جلسه اموز هیأت نظارت بر مطبوعات مقرر شد که به ۶ نشریه و ۲ پایگاه خبری به دلیل تخلف تذکر داده شود.

در جلسه مورخ ۲۳/۲/۹۲ هیات نظارت بر مطبوعات، گزارش عملکرد محتوایی شماری از نشریات مطرح و پس از بررسی مقرر شد به روزنامه های" شرق" ، " بهار" ، " قانون" ، هفته نامه" ستاره صبح" ، ماهنامه های" گزارش" و" سلام ابرکوه" به دلیل تخلف از ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شود.

بر اساس این گزارش، همچنین در این جلسه مقرر شد که به پایگاه های اطلاع رسانی" الف" و" بولتن نیوز" به دلیل تخلف از ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات