وکیل علی اکبر حیدری فر یکی از قضات تعلیق شده کهریزک گفت: در جلسه امروز دادگاه کهریزک مرتضوی به آخرین دفاع خود پرداخت.

علی شهبازی در حاشیه دهمین جلسه دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آقای جوادی فر دیروز در شعبه دادگاه رضایت خود را اعلام کرد که امروز نیز در جریان رسیدگی شفاها این موضوع را تصدیق کرد.

وی افزود: با رضایت جوادی فر همچنان دو شکایت آقای روح الامین و کامرانی در خصوص اتهام معاونت در قتل وجود دارد.

وی در خصوص شهود معرفی شده از سوی موکلش نیز گفت: دادگاه این موضوع را رد کرد و به این موضوع ورودی پیدا نکرد.

شهبازی خاطر نشان کرد: ادامه دفاعیات متهمان روز چهارشنبه برگزار می شود و احتمال می دهیم آخرین جلسه محاکمه باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات