وکیل یکی از متهمان پرونده کهریزک گفت: پدر جوادی فر کلا نسبت به شکایتش از مرتضوی اعلام رضایت کرد اما شکایت وی از حیدری و حداد همچنان باقی است.

شهبازی وکیل حیدری فر پس از خروج از دادگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جلسه به دفاعیات مرتضوی اختصاص یافت. چرا که لوایح و اظهارات وی طولانی شد.

شهبازی در خصوص اعلام رضایت پدر جوادی فر و انصراف از شکایت نسبت به مرتضوی گفت: دلیل وی شخصی بود و رضایت خود را هم در دفتر دادگاه اعلام کرد.

وکیل حیدری فر افزود: جوادی فر کلا نسبت به شکایتش از مرتضوی اعلام رضایت کرد و احتمال دارد از جلسه بعدی در دادگاه شرکت نکند. اما شکایت وی از حداد و حیدری فر همچنان به قوت خود باقی است.

وی در خصوص شهودی که حیدری فر به دادگاه معرفی کرده بود، گفت: دادگاه با شهود موکل من موافقت نکرده و همچنین نوبت دفاعیات حداد هم نرسیده است.

شهبازی در خصوص بحث معاونت در قتل گفت: خانواده کامرانی و روح الامینی هم به دلیل معاونت در قتل از مرتضوی شکایت کردند اما فقط پدر جوادی فر در دادگاه امروز صراحتا نسبت به این موضوع اعلام رضایت کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات