وکیل یکی از متهمان بانک آریا با اشاره به تشکیل نشدن دومین جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی یک ماه دیگر برگزار می شود

فرهاد شهباز وار اظهار داشت: قرار بود امروز دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی در بخش بانک آریا تشکیل شود اما به دلیل کثرت کار قاضی پرونده این جلسه به روز دیگری موکول شد.

وی افزود: در این بخش از پرونده قرار است در هر جلسه ۴ یا ۵ نفر از متهمان دعوت شوند و به اتهاماتشان رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: تصور کنم جلسه بعدی دادگاه حدود یک ماه دیگر برگزار شود اما هنوز زمان دقیق آن از سوی قاضی احمدزاده اعلام نشده است.

وکیلی یکی از متهمان پرونده خاطر نشان کرد: در جلسه قبل ۱۳۱ صفحه کیفرخواست از سوی دو نماینده دادستان در این دادگاه قرائت شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات