از ابتدای سال آبی جاری تاکنون استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و سمنان استان های کم بارش کشور گزارش شده اند.

  استان سیستان و بلوچستان با ۹۸ میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، عنوان کم بارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

میزان بارش استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۸۱ درصد و در قیاس با دوره درازمدت پنج درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در استان خراسان جنوبی ۱۱۸ میلیمتر بارش رخ داده است.

میزان بارش استان خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، چهار درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت ۹ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین از ابتدای مهرماه سال ۹۱ تاکنون، در استان سمنان ۱۲۴ میلیمتر بارندگی صورت گرفته است که این میزان بارش در مقایسه با سال آبی گذشته ۲۹ درصد کاهش یافته است و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله پنج درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین گیلان پربارش ترین استان کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده است.

حجم بارش های استان گیلان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۶۷۳ میلیمتر ثبت شده است.

میزان بارش استان گیلان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۵ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۰ درصد کاهش نشان می دهد.

پس از این استان، چهارمحال و بختیاری با ۵۸۰ میلیمتر و کهگیلویه و بویراحمد با ۵۷۸ میلیمتر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دیگر استان های پربارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۸ درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله پنج درصد کاهش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان بارش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۶ درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۰ درصد کاهش نشان می دهد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات