رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از خودداری دبیر هیات امنای تامین اجتماعی برای ابلاغ بودجه پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: تمامی اقدامات لازم برای پرداخت افزایش ۲۵ درصدی مستمری بازنشستگان فراهم شده اما فقط دبیر هیات امنا مانع اجرای این پرداخت شده است.

علی اکبر خبازها با بیان این مطلب افزود: با وجود موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و هیات امنای تامین اجتماعی، مشاور رئیس جمهور و همچنین آمادگی معاونت مستمری های سازمان برای پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان، فقط یک فرد در هیات امنا با این پرداخت مخالفت کرده است.

وی تاکید کرد: دبیر هیات امنا درحالی مخالف پرداخت افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان شده است که وی خود از ۱۰ جا حقوق دریافت می کند درحالیکه ۸۰ درصد بازنشستگان حداقل حقوق ۴۰۰ هزار تومانی را دریافت می کنند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: برای پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان باید دبیر هیات امنا بودجه آن را ابلاغ کند اما متاسفانه شخص اعتمادزاده با وجود آماده بودن اعتبارات، از این کار سر باز می زند در حالیکه سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست و منابع اعتباری در قانون بودجه ندارد.

به گفته خبازها، چنانچه تا پایان خرداد ماه افزایش حقوق بازنشستگان پرداخت نشود با عکس العمل شدید بازنشسته ها روبرو خواهند شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات