مدیر عامل موسسه راهگشا از مکانیزه و سیستمی شدن امتحانات راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: بزودی امتحانات نظری گواهینامه با سیستم تحت وب انجام می شود که در این صورت احتمال بروز تخلف و تقلب بسیار کاهش می یابد. علی مصطفوی در خصوص اعطای مجوز به آموزشگاه های رانندگی، گفت: صدور اصل این مجوزها طبق شرایط و ضوابط معین شده، برعهده راهنمایی و رانندگی است تا براساس طرح های آمایش محله ای این اقدام صورت گیرد.

وی ادامه داد: افراد پس از اخذ مجوز از راهور ناجا جهت عقد قرارداد به موسسه راهگشا مراجعه می کنند.

مصطفوی در خصوص فعالیت ها و وظایف این موسسه گفت: تأمین مدرس، برگزاری امتحانات نظری (آیین نامه) و عملی (شهر) و همچنین نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل های راهنمایی و رانندگی بر عهده راهگشا است.

مدیر عامل موسسه راهگشا با اشاره به احتمال بروز تقلب و انتشار سوالات امتحانات آیین نامه، گفت: احتمال بروز تخلف و سپس انتشار غیر مجاز سوالات وجود دارد اما ما همواره با روزآمد کردن سیستم های خود در این بخش، مراقبت و نظارت های لازم را مد نظر داریم؛ در صورت بروز تخلف در آزمون های مربوط به گواهینامه پس از اعلام به موسسه راهگشا موضوع بلافاصله به بازرسی راهور ناجا گزارش می شود تا جنبه جزایی و تعقیب کیفری آن صورت گیرد.

وی افزود: در صورت انتشار غیر مجاز، سوالات بلافاصله از چرخه امتحانات راهنمایی و رانندگی خارج می شوند.

مصطفوی از مکانیزه و سیستمی شدن امتحانات راهنمایی و رانندگی خبر داد و اظهار داشت: بزودی امتحانات نظری گواهینامه رانندگی با سیستم تحت وب انجام می شود که در این صورت احتمال بروز تخلف و تقلب بسیار کاهش می یابد.

وی افزود: این سامانه پس از تهیه از سوی راهور ناجا در اختیار موسسه راهگشا قرار می گیرد تا بر این اساس امتحانات را برگزار کند.

مدیر عامل موسسه راهگشا در خصوص تصمیم اخیر راهنمایی و رانندگی مبنی بر استفاده از کارکنان شاغل برای تدریس در آموزشگاه ها، گفت: پیش از این بازنشستگانی که برای آموزشگاه ها اعزام می شدند، شرایط و آزمایشاتی داشتند و سپس از آنان استفاده می کردیم که با این تصمیم کارشناسان شاغل پس از طی آموزش به مراکز یادگیری رانندگی اعزام می شوند و این طرح نیز بزودی اجرایی خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات