رئیس دانشگاه پیام نور نطنز گفت: در پدیده ای جالب در نطنز پدر، مادر و فرزند یک خانواده در شهرستان نطنز در کنکور تجربی شرکت کردند.

  مصعب عبداللهی اظهار کرد: آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۲ با حضور ۱۰۲ شرکت کننده در رشته علوم ریاضی و فیزیک، ۲۵ شرکت کننده در رشته هنر، ۲۵۷ شرکت کننده در رشته علوم تجربی، ۱۰۴ شرکت کننده در رشته زبان خارجی و ۲۶۳ شرکت کننده در رشته علوم انسانی از منطقه بادرود و نطنز در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز برگزار شد.

وی ادامه داد: تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته ۳۰ نفر افزایش داشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور نطنز از نکات جالب و در نوع خود بی نظیر داوطلبان شرکت همزمان یک خانواده سه نفری در کنکور سراسری بود.

وی گفت: پدر، مادر و پسر یک خانواده همزمان در کنکور تجربی شرکت کرده و به رقابت پرداختند.

عبدالهی سن پدر خانواده را ۴۰ سن مادر را ۳۵ و سن فرزند را ۱۴ سال عنوان کرد و گفت: این داوطلب نوجوان با تحصیل جهشی توانسته امسال در کنکور شرکت کنید.

وی از دیگر نکات جالب کنکور امسال نطنز و بادرود را شرکت یک زوج جوان به صورت هم زمان در کنکور اضافه کرد: که انگیزه خانم خانواده در کنکور با وجود داشتن مدرک کارشناسی را ایجاد انگیزه برای شوهرش عنوان کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات