مدیرکل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز یارانه دارو به کارت هوشمند بیماران خاص را اشتباهی بزرگ دانست و گفت: واریز یارانه دارو به کارت اشتباهی نابخشودنی است، چرا که نمی توان تشخیص داد هزینه های درمانی بیماران خاص چه میزان است، لذا با واریز یارانه دارو به کارت هوشمند بیماران خاص آنها را با مشکل مواجه خواهیم کرد.

محمد باقر هوشنگی با اشاره به اینکه باید اعتبار دارو از طریق بیمه ها به مردم پرداخت شود، گفت: عنوان کردن این مسئله توسط وزارت بهداشت شاید تنها در حد یک پیشنهاد باشد. با ارسال نامه ای، به فوریت خواستار تشکیل جلسه ای در این زمینه شده ایم و پیگیر این موضوع هستیم.

هوشنگی در پاسخ به اینکه وزارت بهداشتی ها معتقدند در صورت تخصیص این اعتبار به بیمه ها مشخص نیست که پول تخصیص یافته کجا هزینه شود، بیان کرد: بیمه تعریف دارد و طرح این مسائل اصلا درست نیست.

مدیرکل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در بیمه" ریسک" وجود دارد، یعنی هم افراد سالم و هم افراد بیمار تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. در پوشش بیمه ای پول افراد سالم را به بیماران می دهیم و این همان" توزیع ریسک" است.

وی با بیان اینکه باید به بیمه ها قدرت و اعتبار داده شود، گفت: اگر مشکلی نیز در خصوص بیمه ها وجود دارد باید با قانونگذاری ساختار اصلاح شود و واریز یارانه دارو به کارت هوشمند بیماران خاص به منزله" تضعیف کردن بیمه ها" است و باید حتما در این زمینه از راهی درست وارد شویم.

هوشنگی با تاکید بر اینکه قیمت دارو، نوع و دوز آن برای بیمار در طول سپری شدن دوره بیماری مشخص نیست، اظهار کرد: تامین اعتبار از ابتدای کار برای بیمار خاص که شرایط نامشخصی دارند اصلا درست نیست، چرا که ممکن است قیمت داروی بیمار افزایش یافته، نوع داروی مصرفی اش تعویض شود و یا دوز داروی وی تغییر یابد، بنابراین روند جبران قیمت ایجاد شده با واریز یارانه دارو به کارت هوشمند بیماران خاص مشخص نیست.

مدیرکل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نمی توان تشخیص داد که هزینه های درمانی بیماران خاص چه میزان است، تصریح کرد: با واریز یارانه دارو به کارت هوشمند بیماران خاص آنها را با مشکل مواجه خواهیم کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات