علیرضا دبیر گفت: یکی از وظایف اصلی اعضای شورای شهر، انتخاب یک شهردار کارآمد است که در این زمینه بنده اعتقاد دارم کسی قوی تر از قالیباف وجود ندارد.

  علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در حاشیه برگزاری پانصدو پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پروژه صدر ابتدا قرار بود تونل شود، اظهارداشت: باید به این موضوع توجه شود که اعضای شورای شهر خود تاکید بر دو طبقه کردن پروژه صدر داشتند و این موضوع از طریق کمیسیون عمران پیگیری شد.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه از زمان افتتاح این پروژه می گذرد اما در همین زمان نیز اتفاقات خوبی صورت گرفته است و پروژه صدر یکی از پروژه های موفق شهری محسوب می شود.

دبیر ادامه داد: با توجه به ظرفیت شهر تهران و مدیریت شهری، این امکان وجود دارد که دیگر اتوبان ها نیز دو طبقه و سه طبقه شود و باید از زحمات افرادیکه در این پروژه تلاش کردند تقدیر شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: امیدواریم نظارت شوراها دوره به دوره پر رنگ تر شود و این در حالیست که نظارت شورای سوم امسال به شوراهای گذشته بوده است.

دبیر در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری تهران باید اولویت های طرح های عمرانی را در یک برنامه ۵ ساله به شورا ارائه کند گفت: هنوز این برنامه به شورا ارسال نشده است و امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام شود.

وی در ادامه درخصوص انتخاب شهردار تهران، گفت: یکی از وظایف اصلی نمایندگان مردم در شورای شهر، انتخاب یک شهردار کارآمد و مدیر قوی است که در این زمینه بنده اعتقاد دارد که کسی قوی تر از آقای قالیباف وجود ندارد.

دبیر تاکید کرد: گزینه بنده در شهرداری بعنوان شهردار قطعاً آقای قالیباف خواهند بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات