رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از تصویب ۱۰۰۰ امتیاز برای معلمان شاغل در آموزش و پرورش استثنایی خبر داد و گفت: از نظر ریالی به طور میانگین ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان و تا سقف ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش دریافتی خواهند داشت.

نامدار عبداللهیان معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: تمام کارکنان شاغل در سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعم از نیروهای رسمی و پیمانی که در مدارس و ادارات استثنایی کشور اشتغال به خدمت دارند، از فوق العاده سختی شرایط کار بهره مند می شوند.

وی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده، ۱۰۰۰ امتیاز برای این افراد در نظر گرفته شده است که تا چند روز آینده احکام پرسنلی آن نیز صادر خواهد شد؛ از نظر ریالی به طور میانگین ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان و تا سقف ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش دریافتی خواهند داشت.

عبداللهیان افزود: با توجه به تعداد نیروهای انسانی شاغل در مدارس و ادارات آموزش و پرورش استثنایی کشور، قریب به ۱۷ هزار نفر از این فوق العاده بهره مند خواهند شد.

این فوق العاده شرایط سختی محیط کار علاوه بر مبالغی است که در بند ۵ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری برای تمام کارکنان دولت مصوب شده است و از تاریخ هشتم تیر ماه ۹۲ قابل اجراست.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات