اراذل و اوباش منطقه خاک سفید که اقدام به عربده کشی و تخریب خودروهای عبوری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

در حدود ساعت ۱۹ روز ۲۲ اردیبهشت سال جاری، ۶ تن از اراذل اوباش منطقه خاک سفید با در دست داشتن قمه و انواع سلاح سرد اقدام به تخریب خودروهای عبوری در نبش خیابان ۲۱۶ شرقی کردند.

در این درگیری که در پی اختلاف با فردی به نام اصغر صورت گرفت اراذل و اوباشی به نام های وحید سیا، علی مداح، حسن کثیف، اسماعیل معروف به جاوید و افشین مارمولک در خیابان ۲۱۶ شرقی که تقریباً بورس نمایشگاه ماشین بوده، با عربده کشی و تهدید با سلاح سرد اقدام به تخریب خودروهای عبوری و پارک شده در آن منطقه کردند.

در ادامه با شکایت افرادی که اموالشان تخریب شده بود بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ متهمان را تحت تعقیب و پرونده را تحویل مأموران پایگاه چهارم پلیس امنیت قرار داد که مأموران عملیات پایگاه چهارم پلیس امنیت تهران بزرگ با تلاش شبانه روزی توانستند ۶ نفر از اراذل اوباش را طی چندین مرحله عملیات دستگیر کنند.

با توجه به فیلم به دست آمده از دوربین های مداربسته یکی از مغازه های اطراف که افشین مارمولک و جاوید را در حال عربده کشی و ارعاب اهالی منطقه با سلاح سرد و همچنین تخریب خودروها نشان می داد این افراد به اتهام تخریب اموال عمومی، قدرت نمایی با سلاح سرد، عربده کشی و اخلال در نظم عمومی وبه دادگاه فرستاده شدند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات