رئیس شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران از گذشت شاکی مجری معروف صداوسیما خبر داد و گفت: با وجود شرایط جدید احتمال تخفیف در مجازات وجود دارد.

قاضی باقری اظهار داشت: حکم پرونده مجری معروف صدا و سیما از سوی دیوان عالی کشور به تأئید رسیده و به اجرای احکام ارسال شده است.

وی افزود: شاکی پس از قطعی شدن حکم رضایت خود را از متهم اعلام کرده، بنابراین پرونده مجدداً به دادگاه ارسال می شود تا نسبت به تخفیف در مجازات از سوی قضات دادگاه تصمیم گیری شود.

رئیس شعبه ۷۸ دادگاه کیفری خاطرنشان کرد: حکم صادره برای این مجری معروف ۸۰ ضربه شلاق بوده که قطعی شده اما با وجود شرایط جدید و گذشت شاکی پرونده مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات