سیاستهای دولت در حذف ارز مرجع و جایگزینی ارز مبادلاتی، باعث شد قیمت دارو به یکباره چند برابر افزایش پیدا کند. این در حالی است که برخی سازمانهای بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی برای تامین داروی مورد نیاز بیمه شدگان، در این شرایط دچار کسری بودجه خواهند شد که تبعات آن گریبانگیر مردم و بیماران می شود.

  موضوع تامین اعتبارات بخش دارویی هر کدام از سازمانها و صندوقهای بیمه ای، یکی از چالشهای اساسی نظام سلامت کشور است که تبعات آن متوجه بیمه شدگان و بیماران می شود. به طوریکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه کشور که ۳۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد، برای تامین هزینه های دارویی در سال جاری رقمی در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است. این در حالی است که دکتر سیدتقی نوربخش عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی معتقد است که با توجه به سیاستهای دولت در خصوص حذف ارز مرجع و افزایش نرخ ارز، این میزان بودجه و اعتبار برای تامین داروهای بیمه شدگان تامین اجتماعی کافی نخواهد بود و حتما دچار کسری خواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با چالشهایی مواجه است، گفت: بخشی از این چالشها متاثر از نظام سلامت کشور و بخشی هم ناشی از چالشهایی است که خود سازمان تامین اجتماعی گرفتار آن شده است.

نوربخش ادامه داد: آن بخشی که مربوط به چالشهای نظام سلامت است، هزینه های آن را نباید سازمان تامین اجتماعی بپردازد. زیرا، چنین چالشهایی در حوزه دارو مربوط به نوسانات ناشی از افزایش نرخ ارز و اتخاذ سیاستهای مختلف مثل نظام ارجاع است که تامین اجتماعی دخالتی در آن ندارد و در نتیجه نباید هزینه های آن را بپردازد کند بلکه باید توسط دولت پرداخت شود.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اعلام اینکه در بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی، ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای دارو اختصاص یافته است، افزود: پیش بینی می شود که با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین گران شدن قیمت داروها، و از سوی دیگر اضافه شدن تعهدات جدید برای تامین داروهای مورد نیاز بیمه شدگان، رقمی در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه مابه التفاوت این رقم را نمی توان از منابع سازمان پرداخت کرد، اظهارداشت: قطعا، این رقم می بایست از طریق بودجه عمومی کشور تامین شود. زیرا، اگر این اتفاق نیافتد یا منجر به عدم انجام تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال تامین اقلام دارویی می شود و یا اینکه امکان افزودن داروهای جدید به ویژه داروهای بیماران خاص موفق باشد.

نوربخش به تبعات و آسیبهای ناشی از کسری اعتبار مورد نیاز برای تامین اقلام دارویی اشاره کرد و افزود: کسری اعتبار باعث می شود در پرداخت مطالبات به شبکه دارویی کشور اعم از شرکتهای داروسازی و وارد کنندگان، دچار مشکل شده و در نتیجه این وضعیت موجب کاهش نقدینگی در سیستم دارویی کشور می شود که آسیبهایی در پی دارد.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد که سازمان تامین اجتماعی در بحث تامین اعتبار بخش دارو برای سال جاری حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات