وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی اعلام کرد: ما باید با اتخاذ تدابیر وی‍‍‍ژه در جهتی حرکت کنیم که بیمه شوندگان جهت درمان، نیازی به پرداخت پول نداشته باشند.

علی ربیعی در بازدید از بیمارستان میلاد، اظهارکرد: بیمارستان میلاد از لحاظ کیفیت کار و خدمات پزشکی، کادرپزشکی و پرستاری وهمچنین برنامه بیمارستانی ازجمله بیمارستانهای ممتازبه شمارمی رود؛ به طوری که می تواند به عنوان الگویی برای سایربیمارستانهای کشور محسوب شود.

وی اعلام کرد: ما باید با اتخاذ تدابیر وی‍ ‍ ‍ ژه در جهتی حرکت کنیم که بیمه شوندگان جهت درمان، نیازی به پرداخت پول نداشته باشند که با گسترش نظام جامع بیمارستانی، می توان دراین جهت اقدام های موثری انجام داد.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی ضمن بازدید از بخش های سی تی اسکن، ام آر ای، بخش ۹، سی سی یو و دندانپزشکی، درد ودل بیماران را شنید.

بر اساس این گزارش، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هزار تختخوابی میلاد به منظور تأمین بخشی از نیازهای درمانی کشور و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در تیر ماه ۸۰ افتتاح شده است.

همچنین این بیمارستان، در راستای مشتری مداری، تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و پیشگیری از آلودگی های محیطی خاک، هوا و آب های سطحی و زیرزمینی روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه اهداف کلان و خرد را تدوین کرده و مصمم است ضمن ارائه خدمات درمانی با کیفیت مطلوب، قوانین و مقررات زیست محیطی کشور را نیز رعایت نموده و کمترین تأثیر نامطلوب را بر محیط زیست داشته باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات