عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه معتقد است: شنیدن مسائل خصوصی از زبان اشخاص دیگر، تفریحی نسبتا جذاب برای خانم ها محسوب می شود و برای همین، آنان بیشتر از مردان گرایش به برخی مسائل خرافی مثل فال قهوه از خود نشان می دهند.

به گزارش افکارنیوز، مهدی حاجی آقا توضیح داد: مقوله فال قهوه به عنوان مسئله نوپدید در جامعه ایران تعبیر می شود و قدمت آن نه تنها در کشور ایران بلکه در کشورهای همجوار و یا کشورهایی که کم و بیش در زمینه فرهنگی مشابه با کشورمان هستند به عنوان یک مسئله وجود دارد.

وی اظهار کرد: به فال قهوه در حال حاضر به این دلیل نوپدید گفته می شود که در گذشته مراکزی مثل آرایشگاه های زنانه که به گرفتن فال پرداخته و از این راه تجارت می کنند، وجود نداشت. در حال حاضر برخی فالگیرها معادل حق ویزیت یک پزشک از مراجعه کننده پول طلب می کنند.

حاجی آقا ادامه داد: در گذشته خانم ها برای گرم کردن مجالس خود دور هم جمع شده و با فال قهوه خود را مشغول می ساختند اما به شکل کنونی این کار تبدیل به نوعی تجارت شده است تا جایی که افراد ساعت ها در نوبت انتظار می نشینند تا از آینده خود باخبر شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه عنوان کرد: عوامل متعددی برای رواج خرافاتی مانند فال قهوه در جامعه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که یک بخش آن مربوط به استخوان بندی جامعه ایرانی است.

وی معتقد است: علت اصلی این که خانم ها بیشتر از آقایان به فالگیران مراجعه می کنند مربوط به داشتن اوقات فراغت بیشتر نسبت به آقایان است. از سوی دیگر برای خانم ها شنیدن مسائل خصوصی خود از زبان کسی دیگر، تفریحی نسبتا جذاب و جالب محسوب می شود.

حاجی آقا ادامه داد: با توجه به این که در فال قهوه مسائلی طرح می شود که حس کنجکاوی افراد را برمی انگیزد و برحسب آزمون و خطا اطلاعاتی به فرد داده می شود که گاهی اوقات به واقعیت می انجامد، باعث ایجاد جذابیت می شود.

وی خاطرنشان کرد: فال قهوه و گرایش به مسائل خرافی ارتباط تنگاتنگ، هم سو و مستقیم با سطح سواد و آگاهی افراد دارد یعنی هر اندازه سطح تحصیلات پایین باشد تقاضا برای استفاده از این الگوها بیشتر است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات