عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برخی از افراد بیسواد کودکان بازمانده از تحصیل هستند که به دلیل اوضاع نامناسب خانوادگی و اقتصادی مجبور به ترک تحصیل و کارکردن هستند که باید با حمایت های لازم زمینه تحصیل را برای آنها فراهم کرد.

قاسم جعفری در رابطه با علل عدم موفقیت فعالیت های سوادآموزی اظهار داشت: اگر چه تلاش های انجام شده در زمینه سوادآموزی پس از پیروزی انقلاب قابل تقدیر است اما با ایده آل های ما هماهنگ نیست.

وی افزود: ریشه کنی بی سوادی به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله عوامل اقتصادی و همکاری بی سوادان، در برخی از مواقع وقتی نیروهای سازمان نهضت سوادآموزی به در خانه افراد بی سواد مراجعه می کنند، مشاهده می شود که فرد بی سواد آنجا را ترک کرده و برای کار به شهر دیگری رفته که هیچ آدرسی از او وجود ندارد.

جعفری ادامه داد: برخی از افراد بی سواد کودکان بازمانده از تحصیل هستند که به دلیل اوضاع نامناسب خانوادگی و اقتصادی مجبور به ترک تحصیل و کارکردن هستند که جامعه باید با حمایت های لازم از این کودکان زمینه تحصیل را برای آنها فراهم کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مهم ترین اقدام برای ریشه کنی بی سوادی، توسعه سطح تحصیلات عمومی است، باید تلاش ها بر این موضوع متمرکز شود که هیچ کودکی از رفتن به مدرسه محروم نباشد چرا که در غیر این صورت ریشه کنی بیسوادی دشوار می شود.

وی بیان کرد: هم اکنون در سنین بین ۱۰ تا ۴۹ سال حدود سه میلیون بی سواد داریم که سازمان نهضت سواد آموزی تلاش می کند برای تحت پوشش قرار دادن این افراد به روش هایی همچون برون سپاری متوسل شود.

  ۱۷ شهریور روز جهانی مبارزه با بی سوادی نامگذاری شده است هم اکنون در ایران در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال حدود ۳ میلیون بیسواد در کشور وجود دارد که مهارت خواندن و نوشتن را نمی دانند اما امروزه در جهان توسعه دیگر توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن سواد محسوب نمی شود بلکه توانایی هایی مانند کار با رایانه در زمره سواد افراد به حساب می آید که بر این اساس شاید بسیاری از شهروندان کم سواد باشند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات