سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: توزیع شیر در مدارس برای سال تحصیلی جدید با یک اولویت گذاری ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش افکارنیوز ، علی اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که توزیع شیر در مدارس کشور از سال گذشته با مشکلاتی همراه بود، آیا امسال اعتباری برای توزیع شیر در مدارس در نظر گرفته شده است؟ اظهار داشت: توزیع شیر در مدارس کشور را برای سال تحصیلی پیش روی با یک اولویت گذاری ادامه می دهیم.

به گزارش فارس، در سال تحصیلی گذشته مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به شیر مدارس اختصاص یافت که در نهایت مشخص نشد چه عددی از اعتبار مذکور تخصیص یافت؛ اما پس از خالی ماندن پست دبیر کل کمیته شیر مدارس در وزارت آموزش و پرورش هنوز هیچ متولی برای این امر معرفی و مشخص نشده است.

در سال گذشته قرار بود تا از آذرماه حدود ۱۰ میلیون دانش آموز کشور در مدارس شیر رایگان دریافت کنند که باید دید آیا این موضوع محقق شد یا خیر.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات