رئیس مرکز ترک اعتیاد تهران ضمن انتقاد از عدم پوشش بیمه ای بیماران معتاد در چرخه درمان خواستار تسهیل شرایط ورود معتادان به بخش درمان شد.

به گزارش افکارنیوز ، محمداسماعیل علیپور با انتقاد از سیاست های انقباضی درمان اعتیاد اظهار داشت: در صورتی که سیاست های ما در برابر ورود بیماران به چرخه درمان انقباضی باشد بیماران به سمت مصرف مجدد مواد مخدر و همچنین داروهای ترک اعتیاد از بازار آزاد سوق داده می شوند.

رئیس مرکز ترک اعتیاد تهران با بیان اینکه تکلیف ما در اتخاذ سیاست های درمانی در بخش اعتیاد نامشخص است تاکید کرد: اگر می خواهیم معتادان و بیمارانی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند به گرفتن خدمات درمانی تشویق شوند نباید سیاست های انقباضی را بیش از حد در پیش گرفت چرا که مواد مخدر و بازار آزاد داروهای ترک اعتیاد به عنوان دو رقیب در درمان معتادان به شمار می روند و در صورت غفلت در اتخاذ سیاست های صحیح می توانند چرخه درمان را ناکارآمد کنند. از این رو برای مهار این دو رقیب باید شرایط ورود بیماران به بخش درمان را تسهیل کرد.

علیپور مشکلات بیمه ای بیماران معتاد را از جمله موانع موجود در درمان اعتیاد دانست و افزود: متاسفانه تکلیف بیمارانی که در چرخه درمان اعتیاد قرار دارند و همزمان به هر دلیلی در بیمارستان بستری می شوند مشخص نیست.

وی در توضیح این مسئله افزود: به عنوان مثال بیماری که در دوره درمان اعتیاد با شربت تریاک یا متادون قرار دارد تکلیفش در طول دوره بستری مشخص نیست. چرا که اگر از شربت تریاک یا داروهای ترک اعتیاد استفاده کند و اعتیادش مشخص شود تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد و کل پرونده بیمارستانی او تحت تاثیر این مسئله قرار می گیرد. از این رو باید آئین نامه ای تنظیم شود تا طبق آن پزشک بیمارستان بتواند داروی ترک اعتیاد را همچون دیگر داروها برای بیمار معتاد بستری تجویز کند.

علیپور در ادامه وجود نداشتن چنین آئین نامه ای را مخاطره آمیز دانست و گفت: مشکلات بیمه ای که بنابر آنها بیماران معتاد تحت پوشش قرار نمی گیرند موجب می شود تا بیمار اعتیادش را پنهان کند و این مسئله تداخل دارویی یا مصرف بیش از حد داروهای ترک اعتیاد منجر می شود و می تواند در برخی موارد به مرگ بیمار در بیمارستان منتهی شود.

رئیس مرکز ترک اعتیاد تهران در پایان با اشاره به نشت دارو به بازار آزاد از اعمال محدودیت در بخش درمان انتقاد کرد و گفت: به جای محدود کردن بخش درمان و سخت گیری های اینچنینی باید و نظارت و کنتر ها را تشدید کرد چرا که با محدود کردن سهمیه دارویی مراکز ترک اعتیاد باعث افزایش قیمت داروهای ترک اعتیاد در بازارمی شویم و راه را برای سودجویی بیشتر داروفروشان بازار آزاد باز می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات