رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره جدید تمام تلاش من این است که سازمان را روی ریل خود بیاورم و تحت هیچ شرایطی، نه من و نه دوستان حق نداریم وارد سیاست شده و خارج از وظیفه عمل کنیم.

  ناصر سراج در مراسم معارفه سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی با تبریک هفته دفاع مقدس و با اشاره به روش مدیریتی خود در عزل و نصب ها گفت: همان طور که پیش از این نیز اشاره داشتم برای تصدی امور تا جایی که امکان داشته باشد از نیروهای خود سازمان استفاده می کنیم و اگر نیروی مجرب لازم در حوزه ای نداشته باشیم سعی مان بر این است که از نیروهای دستگاه قضایی استفاده کنیم.

وی افزود: البته با توجه به کم بودن قضات، ما تلاش می کنیم از قضات با تجربه ای که هنوز وارد کار وکالت نشده اند استفاده کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور فرهنگ را جزء مقولات حساس برشمرد و گفت: کار فرهنگی سخت و ظریف است و مانند امور اجرایی دیگر نیست، بنابراین نیازمند ملاحظات و حساسیت های بسیار است.

وی اتصریح کرد: کار نظارت و بازرسی در این حوزه باید همراه با رعایت جوانب کار باشد تا اصطکاکی با نهادهای فرهنگی و آموزشی به وجود نیاید.

در دوره جدید حوزه نظارت سازمان بازرسی تقویت می شود


سراج خاطرنشان کرد: با توجه به تقارن آغاز به کار بنده در سازمان با روی کار آمدن دولت جدید، باید سعی کنیم مشکلی در تعامل با دولت ایجاد نشود و بیشتر نظارت داشته باشیم، چرا که بنده معتقدم اگر نظارت خوبی داشته باشیم کار به بازرسی نخواهد کشید، بنابراین تمام سعی ما این است که در دوره جدید حوزه نظارت سازمان بازرسی را تقویت کنیم.

نظر مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را تأمین می کنیم


رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر توجه به مسائل فرهنگی و توطئه های دشمن در این حوزه گفت: مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف راجع به تهاجم فرهنگی، شبیخون و ناتوی فرهنگی هشدار داده اند.

وی افزود: این حساسیت های مقام معظم رهبری به خاطر کم کاری در حوزه فرهنگ است، در سازمان بازرسی کل کشور سعی ما این است که حداقل نظر مقام معظم رهبری را تأمین کنیم که این نشان از حساسیت و اهمیت معاونت فرهنگی و اجتماعی است.

سراج در پاسخ به سخنان یکی از بازرسان حاضر در جلسه مبنی بر توجه بیشتر به رسالت سازمان بازرسی گفت: بنده نیز احساس می کردم سازمان کمی از ریل اصلی خود خارج شده است.

وی اظهار داشت: در دوره جدید تمام تلاش من این است که سازمان را روی ریل خود آورده و تحت هیچ شرایطی، نه من و نه دوستان حق نداریم وارد سیاست شده و خارج از وظیفه خود عمل کنیم، بنده معتقدم ما آنقدر سیاست مدار داریم که نیازمند ورود ما به مساءل این چنینی نباشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات