ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی انتخاب شد.

به گزارش افکارنیوز ، در جلسه ای که پیش از ظهر امروز در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. رئیس، دبیر و نایب رئیس جدید هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی انتخاب شدند. در این جلسه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات و اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی حضور داشتند.

پس از رای گیری، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان رئیس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی انتخاب شد. امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات به عنوان دبیر هیأت نظارت و اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی به عنوان نایب رئیس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی انتخاب شدند.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است.

همچنین به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات