جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: طرح بازنگری بر امریه های سازمانها آغاز شده است اما امریه سرباز معلم، جهاد سازندگی و هیات علمی دانشگاهها حذف نمی شود.

به گزارش افکارنیوز ، سردار موسی کمالی روز سه شنبه در حاشیه کنگره شعر سرباز در جمع خبرنگاران در خصوص طرح های مرکز پژوهش های مجلس در مورد سربازی اظهار داشت: این مرکز کار تحقیقاتی نکرده است بلکه الگوهای سربازی در سراسر دنیا را جمع آوری کرده است. در دنیا دو نوع سربازی اجباری و انتخابی داریم که بر اساس آمارها در ۴۸ درصد کشورها سربازی اجباری است و وظیفه ملی محسوب می شود و در ۵۲ درصد کشورها نیز سربازی حرفه ای یا انتخابی است.

وی افزود: این مرکز تحقیق نکرده است چرا که آسیبها در این طرح احصاء نشده است و صرفا اطلاعات اینترنتی را جمع آوری کرده اند. بارها گفته ایم دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر در صورتی که به آسیب شناسی دوره سربازی در راستای افزایش بهره وری خدمت بپردازند آن مدت بخشی از خدمت آنها حساب می شود و یا بر اساس قانون این پژوهش مدت خدمت سربازی آنها محسوب و کارت پایان خدمت می گیرند.

به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، قوانین فعلی سربازی به قوت خود باقی است و فعلا برنامه ای برای تغییر در قوانین سربازی نداریم و مشخص نیست بار دیگر چه زمانی تغییرات در قانون خدمت وظیفه اعمال شود. به مشمولان نیز توصیه می کنیم که وارد غیبت نشوند و با توجه به اینکه قانون به زودی تغییر نمی کند، خدمت وظیفه را انجام دهند.

کمالی با بیان اینکه ۲۵ درصد مشمولان به موقع برای سربازی مراجعه نمی کنند و در سالهای بعد با غیبت به خدمت وظیفه اعزام می شوند، تاکید کرد: ۷ تا ۸ درصد مشمولان نیز برای انجام خدمت وظیفه مراجعه نمی کنند. بر اساس قانون متولدان پس از سال ۵۵ سرباز محسوب شده و باید به خدمت اعزام شوند. میزان غیبت این افراد زیاد است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد حذف امریه های سربازی پرسیده بود، گفت: ۷۰ هزار سرباز سالانه به ۱۳۶ دستگاه و وزارتخانه اختصاص داده می شود که از آنها برای حفاظت فیزیکی یا اقدامات تخصصی استفاده می شود. در حال حاضر با توجه به کاهش میزان موالید و گرایش مشمولان به ادامه تحصیل، قصد داریم در خصوص میزبان امریه ها بازنگری کنیم. اگر حضور سربازان در برخی دستگاهها اثرگذاری خوبی نداشته باشد اختصاص سرباز به عنوان امریه به آن دستگاه را متوقف می کنیم. در حال حاضر ۴۰ دستگاه در این باره بررسی شده اند.

کمالی افزود: البته امریه هیات علمی، سرباز معلم و جهاد سازندگی حذف نمی شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه معافیت دو برادری و سه برادری متوقف شده است، اظهار داشت: البته قانون اجازه داده است هر گاه با مشمولین مازاد روبرو شدیم این قانون به اجرا درآید. طی سالهای گذشته ۴۴۰ هزار مشمول از معافیت سه برادری استفاده کرده اند اما امروز با کاهش موالید و افزایش حضور مشمولان در دانشگاهها و ادامه تحصیل این قانون اجرا نمی شود.

وی با رد شایعه سربازی زنان تصریح کرد: هیچ برنامه ای برای سربازی زنان نداریم و توصیه می کنیم برخی افراد که در این مورد مسئولیت ندارند در مسائل امنیتی و نظامی اظهار نظر نکنند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از افزایش حقوق سربازان متاهل خبر داد و افزود: قانونگذار ۴۰ تا ۹۰ درصد افزایش حقوق را برای سربازان به شرط تامین بودجه در نظر گرفته است. امسال ۸۱ هزار تومان به حقوق سربازان متاهل اضافه کردیم و حق فرزند نیز به آنها پرداخت می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات