سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نیروهایی از قبل در آموزش و پرورش وجود دارند که بلاتکلیف هستند، گفت: به زودی بر اساس تکلیفی که قانون بر عهده وزارتخانه گذاشته، این نیروها تعیین و تکلیف خواهند شد.

علی اصغر فانی درباره نحوه استخدام در آموزش و پرورش و آخرین وضعیت نیروهای بلاتکلیف این وزارتخانه، افزود: تعدادی از نیروها از قبل در آموزش و پرورش وجود دارند که قانون تکلیفی را برای آموزش و پرورش مشخص کرده و ما مکلف به اجرای آن قانون هستیم.

وی افزود: بیش از یک سال مهلت داریم که این نیروها را تعیین و تکلیف کنیم که برنامه آنها در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد.

فانی با بیان اینکه برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ حتی یک نیروی جدید به آموزش و پرورش اضافه نشده است، ادامه داد: به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم که کسی به این شیوه ها وارد آموزش و پرورش نشود، چرا که این گونه اقدامات روش مناسبی برای تامین نیرو در آموزش و پرورش نیست.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: نیروی انسانی آموزش و پرورش باید از طرق رسمی گزینش و انتخاب و پس از طی آموزش های لازم، وارد آموزش و پرورش شوند. بر همین اساس امسال کسری نیروهای انسانی را در سراسر کشور از طریق فرهنگیان شاغل تامین کردیم و به هیچ وجه نیروی جدیدی که دوره های آموزشی را ندیده باشد، وارد آموزش و پرورش نکردیم و نخواهیم کرد که این سیاست به صورت جدی ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: برای آن دسته از نیروهای آموزش و پرورش که از قبل در آموزش و پرورش به سر می برند و در حال حاضر بلاتکلیف هستند، پیگیری های لازم در دستور کار قرار دارد که پس از مشخص شدن، اعلام خواهیم کرد.

فانی درباره کمبود مربیان بهداشت که یکی از دغدغه های آموزش و پرورش در سال های اخیر بوده و علاوه بر وزیر سابق آموزش و پرورش، معاون سلامت نیز بارها آن را مطرح کرده است به ایسنا گفت: جذب مربی بهداشت یا هر برنامه دیگری که در آموزش و پرورش می خواهد انجام شود باید با زمینه سازی های قبلی باشد، چرا که باید نیروی انسانی و بودجه آن تامین شود و پس از تنظیم برنامه های عملیاتی، روند اجرایی آن در دستور کار قرار بگیرد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: متاسفانه در این سال ها شاهد بودیم برخی از ایده های خوب در آموزش و پرورش به دلیل اینکه فاقد تمهیدات مقدمات بود و با عجله و شتاب انجام شده، مشکلات و معضلات فراوانی را ایجاد کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات