در گفت وگوی افکارنیوز با مجتبی شاکری تشریح شد؛

برای هر کمیسیون پنج عضو پیش بینی شده که به تناسب ممکن است تعداد اعضای برخی کمیسیون ها بیش از پنج نفر باشد اما هیچ کمیسیونی کمتر از سه عضو نخواهد داشت.

گروه اجتماعی - عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با افکارنیوز جزئیات عضویت اعضا در کمیسیون های شش گانه جدید شورای اسلامی شهر تهران را تشریح کرد.
مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز ، با اشاره به تصویب کمیسیون های شش گانه در شورای اسلامی شهر تهران گفت: اعضای کمیسیون ها براساس اولویت هایشان انتخاب و سپس اولویت ها و تخصص هایشان در هیئت رئیسه به بحث و بررسی گذاشته می شود.

وی افزود: پس از آن با انجام انتخابات در کمیسیون ها، هیئت رئیسه هر کمیسون انتخاب و معرفی می شود و برای رای گیری نهایی به صحن شورا فرستاده خواهد شد. در واقع اعضا و هیئت رئیسه هر کمیسیون نهایتا باید به تایید صحن برسند.

شاکری مدت زمان انجام این فرآیند را حدود یک هفته اعلام کرد و گفت: قرار بر این است که در فاصله یکشنبه هفته جاری تا سه شنبه که اعضا، اولویت ها را مشخص می کنند، اعضای کمیسیون ها نیز مشخص شوند و با تشکیل جلسه احتمالا تا هفته آینده کمیسیون ها مستقرشوند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره ضوابط عضویت افراد در کمیسیون های مختلف تاکید کرد: یک نفر نمی تواند در دو کمیسیون رئیس باشد ولی می تواند در یک کمیسیون رئیس و در کمیسیون دیگر به عنوان عضو غیرموظف حضور داشته باشد؛ یعنی نظر بدهد ولی رای اش لحاظ نشود.

وی همچنین درباره تعداد اعضای کمیسیون ها گفت: برای هر کمیسیون پنج عضو پیش بینی شده که به تناسب ممکن است تعداد اعضای برخی کمیسیون ها بیش از پنج نفر باشد اما هیچ کمیسیونی کمتر از سه عضو نخواهد داشت.

تصویب کمیسیون های شش گانه در شورای شهر کاری معقول بود

شاکری در ادامه تصویب کمیسیون های شش گانه را معقول و منطقی توصیف کرد و اظهار داشت: بررسی موضوعات مختلف در شورای سوم که با ۱۵ عضو، سه کمیسیون داشت به صورت فشرده انجام می شد اما اکنون با افزایش تعداد اعضای شورا به ۳۱ نفر و بیشتر و تخصصی تر شدن کمیسیون ها، دیگر چند موضوع به یک کمیسیون ارجاع داده نمی شود.

وی گفت: این امر تاثیر قابل توجهی در وقت گذاری اعضا دارد و افزون بر آن موجب می شود مباحث مطروحه از عمق کار شناسی بیشتری برخوردار باشند.

کمیسیون حقوقی و نظارت نقص دوره های پیش را جبران می کند


شاکری در پایان با اشاره به تصویب کمیسیون جدید «حقوقی و نظارت» یادآور شد: با توجه به اینکه نظارت بر تصویب طرح ها و لوایح از وظابف شورای شهر است و این کار تا شورای سوم از طریق یک معاونت به نام معاونت اجرایی رئیس شورای شهر انجام می شد، در شورای چهارم تصمیم به تشکیل کمیسیون نظارت که در سه دوره قبل ضعیف مطرح شده بود، گرفته شد.

به گفته وی ایجاد کمیسیون تخصصی حقوقی و نظارت می تواند جایگاه نظارتی شورا را افزوده و نقیصه سه دوره پیشین را جبران کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات