وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی گفت: هفته آینده رای دو مداح تهرانی صادر و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش افکارنیوز ، سیدعلی اصغر حسینی درباره آخرین جزییات پرونده شکایت مشایی از دو مداح تهرانی اظهار کرد: حکم این پرونده با توجه به این که دادگاه شان در ۳۰ مردادماه تشکیل شده بود، هنوز صادر نشده است.

وی ادامه داد: حکم پرونده شکایت موکلم از دو مداح تهرانی تا ابتدای هفته آینده صادر و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اوایل سال ۹۰ از دو مداح تهرانی به اتهامات تحریک به قتل و توهین به مقامات دولتی شکایت شد که در آبان ماه سال ۹۱ براساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب یکی از دو مداح تبرئه و دیگری به پرداخت ۴۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین دادگاه دو مداح تهرانی ۳۰ مردادماه در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحدی تشکیل شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات