حکیمی پور با بیان اینکه نمی خواهیم این تقسیم بندی ها را در شورا لحاظ کنیم، گفت: براساس تعاملات داخلی شورا تقسم کار صورت خواهد گرفت.

گروه اجتماعی - حکیمی پور در گفتگو با افکارنیوز درباره جلسه روز یکشنبه شورای شهر مبنی بر انتخاب اعضای کمیسیون های شش گانه تاکید کرد: انتخاب اعضا براساس علاقه و تخصص و اولویت بندی آنها صورت خواهد گرفت.

وی گفت: چنانچه تعداد اعضا در برخی کمیسیون ها زیاد باشد براساس ضوابطی توسط هیئت رئیسه تعیین تکلیف می شوند.

وی در خصوص جناح بندی های احتمالی در عضویت کمیسیون ها اظهار داشت: چنین نگرشی در شورا نداریم و بنا، بر این است که همه اعضا و کمیسیون های شورا در تعامل با یکدیگر باشند تا شورا را به صورت یک واحد پیش ببریم.

حکیمی پور با بیان اینکه نمی خواهیم این تقسیم بندی ها را در شورا لحاظ کنیم، گفت: براساس تعاملات داخلی شورا تقسم کار صورت خواهد گرفت.

حکیمی پور کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بودجه را از اولویتهای نخستش برای عضویت در کمیسیون های شش گانه شورای شهر برشمرد و در عین حال تصریح کرد: اصراری در عضویت اعضا در کمیسیون ها نیست و اصل بر تفاهم و همدلی است.

عضو اصلاح طلب شورای شهر در پایان اظهار امیدواری کرد اعضای شورای شهر با تفاهم، همدلی و همفکری بتوانند امور شورا را پیش برده و اهالی رسانه نیز یاری دهنده شورا در این مسیر باشند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات