مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در صورت تخصیص منابع از سوی دولت، سازمان تأمین اجتماعی افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه را اجرایی می کند.

به گزارش افکارنیوز ، سید تقی نوربخش درباره افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه اظهار داشت: افزایش مرخصی زایمان بار مالی زیادی دارد و دولت هنوز منابع آن را تأمین نکرده است.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه ای است و خدماتی محسوب نمی شود، بنابراین دولت موظف است مابه التفاوت افزایش مرخصی زایمان را پرداخت کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: دولت می تواند به سازمان های بیمه ای تکلیف کند ولی باید منابع آن را نیز در نظر بگیرد در صورت تخصیص منابع از سوی دولت سازمان تأمین اجتماعی افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه را اجرایی می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات