سردار سعید منتظرالمهدی از دستگیری دو تن در ماجرای استقبال از رییس جمهور در فرودگاه مهرآباد تهران خبر داد و گفت: در این ماجرا باید هر فردی کفش نداشت، دستگیر می شد اما یکی دو تن دستگیر شدند که البته دستگیری ها از سوی پلیس نبود.

به گزارش افکارنیوز ، سردار سعید منتظرالمهدی درباره وضعیت اجرای قانون حجاب و عفاف در کشور و وظیفه پلیس در این حوزه نیز به ایسنا گفت: از حدود ۲۶ دستگاه مسئول در این حوزه، یکی از دستگاه ها پلیس است که متاسفانه سایر دستگاه ها در این حوزه کوتاهی کرده اند.

منتظرالمهدی با اشاره به وظیفه سلبی پلیس، خاطرنشان کرد: با این وجود ما در این زمینه به شکل فرهنگی وارد شده ایم و اگر همه دستگاه ها پای کار بیایند، قطعا شرایط بهتر خواهد شد. کوتاهی برخی از دستگاه ها در این حوزه سبب سرریز وظایف و افزایش مسئولیت های ناجا می شود.

پلیس در بحث برخورد با بدحجابی افراط نکرده است

معاون اجتماعی ناجا همچنین درباره درخواست رییس جمهور از پلیس برای عدم افراط و تفریط در بحث برخورد با بدحجابی، خاطرنشان کرد: هیچ کس نباید افراط کند و ما هم می خواهیم که در این حوزه افراط نشود، البته پلیس در این زمینه افراط نکرده است.

آیا ماموریت پلیس در حوزه عفاف و حجاب کمتر می شود

منتظرالمهدی همچنین درباره دستور رییس جمهور به وزارت کشور برای پیگیری قوانین حوزه عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد: در این زمینه حوزه های مختلفی تشکیل شده و جامعه شناسان، روانشناسان و… به بررسی این موضوع پرداخته اند که در صورت بازنگری در این قانون همان طور که خود ما نیز درخواست داده ایم، بناست ماموریت پلیس کمتر است. البته در حال حاضر پلیس برابر قانونی که وجود دارد، به وظایف محوله خود می پردازد.

ادامه دارد
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات