وزیر بهداشت مهمترین اولویت وزارتخانه تحت مدیریتش در سال جدید را، اجرای موفق برنامه پزشک خانواده عنوان کرد.

دکتر محمدحسن طریقت منفرد اظهارداشت: مهمترین اولویت وزارت بهداشت در سال جدید، اجرای موفق برنامه پزشک خانواده است.

وی با تاکید بر اینکه باید اعتبارات وزارت بهداشت در سطح اول برنامه هزینه شود، افزود: اگر برنامه پزشک خانواده به همین روش طی شود، در آینده مشکلی نخواهیم داشت.

وزیر بهداشت تنها راه ساماندهی بهداشت و درمان کشور را اجرای برنامه پزشک خانواده دانست و گفت: این برنامه الزام قانونی سه برنامه ۵ ساله توسعه کشور است و با اجرای صحیح و علمی آن بخش بهداشت و درمان کشور اصلاح می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات