کارآگاهان پلیس پایتخت رمزگشایی از معمای جنایی را آغاز کردند که در آن باید راز کشف جسدی نیمه سوخته را بیابند. تیم جنایی پلیس آگاهی برای یافتن سرنخ ها در ردزنی این جنایت با پیچیدگی هایی مواجه است زیرا تاکنون هیچ نشانه یی برای شناسایی جسد به دست نیامده است.

به گزارش افکارنیوز ، یک تماس مردمی ماموران کلانتری خانی آباد را به سمت بزرگراه شهید کاظمی در جنوب پایتخت کشاند. یکی از رهگذرانی که از آن حوالی می گذشته با دیدن این جسد موضوع را به پلیس اطلاع داده بود. در گام نخست ماموران باید صحت و سقم این گزارش را بررسی می کردند و وقتی در محل حاضر شدند توانستند با توجه به آدرسی که تماس گیرنده داده بود خود را به محل رها شدن جسد برسانند.

ماموران کلانتری خانی آباد با طراحی یک محدوده کشف جسد تمام آنچه در منطقه کشف جسد وجود داشت را ثبت و ضبط کردند تا بازپرس جنایی تهران دستورات لازم را صادر کند. ساعت از ۱۲ ظهر هفتم مهرماه گذشته بود که ماموران پلیس موضوع را به قاضی قریشی زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران که کشیک وقت بود اطلاع دادند. م

اموران به بازپرس قریشی زاده گزارش دادند که شواهد و ظواهر جسد نشان می دهد امکان شناسایی وجود ندارد و به نظر می رسد جسد متعلق به یک مرد باشد.

جسدی با یک طناب به دور گردن
پس از دستور بازپرس کشیک قتل کارآگاهان جنایی تهران به همراه اکیپ صحنه جرم در محل حاضر شدند. تیم بررسی صحنه جرم از همه نشانه ها و چیزهایی که در محل لازم بود نمونه برداری کرد.

گزارش اولیه نشان از آن داشت که طنابی نیز به دور گردن مقتول بوده است که بقایای آن با وجود سوختگی های برجامانده قابل رویت بود. با حضور پزشک متخصص قانونی نخستین گمانه زنی ها از جسد نشان از آن داشت که مقتول احتمالا فردی ۳۴ ساله بوده است.

همچنین تیم تشخیص هویت پلیس جنسیت جسد را نیز که مرد بود تایید کردند. اما هیچ اثری که بتوان براساس آن درباره هویت این مرد ردزنی هایی کرد در محل وجود نداشت. با پایان بررسی های مربوط به صحنه جرم جسد به پزشکی قانونی انتقال داده شد تا با تشریح و بررسی های بیشتر آثار و سرنخ های بیشتری به دست آید.

رازی که با سوزاندن مخفی شده است
کارآگاهان پلیس جنایی تهران اینک برای حل معمای جسد سوخته بدون هویت، چند فرضیه را مد نظر دارند. گرچه هنوز تحقیقات محلی برای یافتن نشانه های بیشتر از این ماجرا ادامه دارد ولی هنوز افرادی که در آن حوالی دیده شده اند یا شخصی که با پلیس تماس گرفته، شناسایی نشده است تا بتوان تحقیقات تکمیلی را برای شناسایی مرتکب یا مرتکبان این جنایت ردزنی کرد.

بررسی های اولیه بر این موضوع تاکید دارد که جسد در همان محل سوزانده شده است. اما طناب به دور گردن مقتول می تواند فرضیه خفه شدن در محلی دیگر و انتقال برای سوزاندن جسد در محل کشف را قوت ببخشد. با این حال برای تکمیل این فرضیه لازم است نتیجه کالبدگشایی به دست پلیس برسد که این فرد خفه شده و بعد سوزانده شده است یا علت مرگ چیز دیگری بوده است.

به طور عمومی کارآگاهان وقتی با اجساد سوخته مواجه می شوند باید فرضیه های شوهرکشی را مد نظر قرار دهند تا فرضیه های عمومی دیگر. با این حال تحقیقات جنایی درباره این جسد شاخه دیگری هم دارد و آن بررسی شکایات و اعلام گمشده های چند وقت اخیر است.

کارآگاهان پلیس معمولا از طریق بررسی اعلام فقدانی ها رد بسیاری از قتل ها را به دست آورده اند، اما تاکنون هیچ یک از فرضیه ها بر دیگری قوت ندارد و مرحله نخست رسیدگی به این جنایت یعنی شناسایی هویت مقتول در دستور کار است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات