معاون میراث فرهنگی کشور گفت: تقلبی بودن یا نبودن جام شیردال موضوعی انحرافی است که برخی ها مطرح می کنند و موضوع مهم در این راستا گشودگی ارتباط فرهنگی است.

به گزارش افکارنیوز، مهدی حجت در پاسخ به این سوال که صحبت هایی راجع به تقلبی بودن شیردال مطرح شده است نظر شما در این زمینه چیست؟ اظهار داشت: آن چیزی که آمریکایی ها اظهار کردند این بود که در گمرک کشورشان شیئی را از کسی که می خواست آن را قاچاق کند به دست آوردند که براساس شواهد ظاهری متوجه شدند این شی ء متعلق به کشور ایران است و برخلاف ادعای قاچاق کننده که ادعا می کرد این شی ء مربوط به سوریه است آنها آن را نگه داشتند و زمانی که می خواستند اعلام کنند آمادگی همکاری فرهنگی با ایران را دارند آن را به ما تقدیم کردند.

وی افزود: حال اینکه آن نماد را آورده اند و ما شروع کنیم به این موضوع که قیمت آن چند است و جنس آن چیست این کار مؤدبانه نیست و آنها به ما برای اعلام حسن نیتشان این شی ء را اهدا کردند. لذا اسب پیشکش را دندان نمی شمارند و ما به عنوان نماد آن را قبول کردیم.

حجت تصریح کرد: این علامت یک رابطه فرهنگی است که آن را به عنوان نماد ارتباط بین دو کشور که چندین سال چنین ارتباطی برقرار نشده قبول کردیم لذا ما دیگر تحقیق نکردیم که این شی ء اصل است یا نه یا سیمین بودن آن صحت دارد یا خیر.

معاون میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: به نظرم این بررسی یک بررسی انحرافی است و اصل، مراوده برای یک نوع گشودگی ارتباط فرهنگی است و این برای ما سمبل رابطه فرهنگی است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات