یک پژوهشگر حوزه اعتیاد، عوارض اعتیاد در زنان نسبت به مردان را خطرناک تر اعلام کرد و گفت: ۷۶درصد زنان معتاد متأهل هستند، ۴۶ درصد نیز تحصیلاتشان تا دوره راهنمایی است.

به گزارش افکارنیوز، لیلا یزدان پناه روز چهارشنبه در نشست علمی پژوهشی که با عنوان «بررسی کیفی زنان معتاد شهر کرمان با تأکید بر آسیب های وارده بر خانواده» در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: هدف اصلی این پژوهش پرداختن به دید زنان درگیر با موضوع اعتیاد، شیوه های معتاد شدن، پیامدها و آسیب های اعتیاد زنان در خانواده بود.

وی جامعه آماری این پژوهش را زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمان در سال ۱۳۹۱ عنوان کرد و گفت: ابراز مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه عمیق و مشاهده رفتار کلامی و غیر کلامی حاکی از تجربه احساسی در محیط کلینیک و بازپروری توسط پژوهشگر بود.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد میانگین سن شروع مصرف مواد در این جامعه آماری را ۲۲ سال خواند و گفت: بیشترین فراوانی اعتیاد در این جامعه آماری بین گروه سنی ۲۱تا ۲۹ سال (۴۶ درصد) و کمترین آن بین گروه سنی ۵۸-۴۶ سال (۶ درصد) بود.

یزدان پناه افزود: همچنین در این تحقیق مشخص شد که ۷۶ درصد زنان متأهل، ۳ درصد مجرد و بقیه بیوه و مطلقه هستند و از لحاظ تحصیلات نیز، ۴۶ درصد تا دوره راهنمایی را گذرانده اند و ۱۰ درصد دارای دیپلم هستند و بقیه نیز در سطح دبستان، دبیرستان و بی سواد می باشند.

وی بیان داشت: در این پژوهش، ۶۳ درصد از پاسخگویان مشوق مصرف مواد خود را همسر، ۲۰ درصد دوستان، همسایگان یا فامیل، ۱۰ درصد والدین، خواهر و برادر و ۷ درصد خودشان را عنوان کردند.

وی گفت: هروئین، عمده ترین ماده مصرفی پاسخگویان و استفاده ترکیبی از هروئین با موادی همچون کریستال، شیشه، تریاک، شیره و سیگار توسط تعدادی از پاسخگویان از دیگر مواد مصرفی بود و حتی اکثر افراد اذعان کردند که مواد را به شکل خانوادگی و گروهی مصرف می کردند.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد اظهار داشت: طبق یافته های این پژوهش، شبکه روابط (اعتیاد اعضای خانواده پدری، همسر و اعضای خانواده همسر و دوستان) ، مشکلات زندگی زناشویی، تسکین بیماری های جسمی و روحی، تجربیات دوران کودکی و نگرش جنسیتی از جمله دلایل روی آوردن زنان به مصرف مواد است.

یزدان پناه افزود: اکثر زنان مورد بررسی در این پژوهش، به نقش مخرب اعتیاد بر وضعیت اقتصادی خانواده و از بین رفتن شیوه های صحیح کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار فرزندان در خانواده هایشان و کوتاهی در رسیدگی و تربیت فرزندان در ابعاد مختلف معترف بودند.

وی با بیان اینکه براساس نتایج این پژوهش، بروز عوارض خطرناک تر اعتیاد در زنان نسبت به مردان بیشتر است، گفت: اگاهی دادن به افراد در مورد تبعات مواد مخدر و اثرات مخرب آن را امری ضروری است و باید از طریق ابزارهای در اختیار و رسانه های جمعی نگرش جامعه را نسبت به معتادان تغییر دهیم.

وی افزود: پیشنهاد می شود مراکز و مؤسساتی خاص جهت انجام حمایت از این افراد و جامعه پذیر کردن آنها و مراکز خوابگاهی و شلترها جهت نگهداری و صیانت از این افراد با هدف کاهش آسیب ایجاد شوند و همچنین مراکز ترک اعتیاد مخصوص زنان توسعه یابند.

یزدان پناه تأکید کرد: باید بهره گیری مناسبی از امکانات و خدمات خیرین در خصوص نجات زنان از اعتیاد با توجه به نقش آنها در تربیت جامعه شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات