مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت: تصمیم گیری برای صدور یا عدم صدور مجوز ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با دادگاه است و نباید در این زمینه احساسی عمل کرد.

به گزارش افکارنیوز، رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که براساس تبصره ماده ۲۷ این لایحه، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اش ممکن شده است، اظهار داشت: موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده اش و شرایط آن را باید دادگاه تعیین کند که به مصلحت طرفین یا به ضرر آن است در واقع به نظر بنده باید به دادگاه واگذار شود نباید به طور کلی این امر را یک حکم بدانیم و نباید یک تجویز کلی و قاعده دانست.

وی با بیان اینکه نباید سرپرست و فرزند خوانده اش را از ازدواج با یکدیگر محروم کنیم به این شکل که در جایی قانون گذار آنها را از این امر محروم و در جایی ممکن کند، ادامه داد: با این امر که قانون مشخص کند سرپرست با فرزند خانواده نمی تواند ازدواج کند، درست نیست چرا که نباید آزادی فردی آنها را گرفت و محدود کنیم در واقع باید در این خصوص با احتیاط عمل کنیم.

مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری با بیان اینکه دلیلی ندارد که افراد را محروم کنیم به صرف اینکه فرزند خوانده است و آن را از حق بعدی دور کرد، گفت: به طور قانونی و شرعی شخصی که فردی را به فرزندی قبول می کند، جایگاه مادری و پدری، اعتباری دارد و به طور قطع در این جایگاه نیست.

رحیمی اصفهانی بیان کرد: حتی در بحث قرآنی فرزند خوانده واقعاً فرزند فرد نبوده و حتی ارث و موضوع محرمیت برای آن مطرح نمی شود، بنابراین نباید احساسی عمل شود و یک قاعده کلی و یک حرمت شرعی و حرمت قانون صحیح را تغییر داد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات