وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با شرایط اجرایی شدن قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای خصوصی و دولتی، گفت: اگر عزم و اراده وجود داشته باشد، پیاده کردن این قانون کار مشکلی نیست.

  دکتر مسعود پزشکیان که مهمان تلفنی برنامه ثریا بود که شب گذشته به صورت زنده روی آنتن شبکه اول سیما رفت، در مورد قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی توضیحاتی را ارائه کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد بررسی ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی گفت: این قانون به این دلیل است که همه مردم به صورت یکسان تحت پوشش درمانی قرار بگیرند. در واقع باید برای یک جمعیت تعریف شده، خدمات تعریف شده ای هم وجود داشته باشد. خدماتی که مردم می گیرند با خدماتی که وزیر و نماینده و شرکت نفت و… می گیرند باید یکسان باشد و به جمعیت تعریف شده یک نوع خدمت ارائه شود.

وزیر اسبق بهداشت در ادامه گفت: در دنیا اینطور نیست که پزشک بدون معاینه بیمار بگوید برایم پول بریز تا خدمت پزشکی برای تو ارائه دهم. در دنیا اگر پزشک خارج از چارچوب پزشکی از بیمار پول بگیرد به صورت مادام العمر از فعالیت پزشکی محروم می شود. اینکه پزشک می تواند بیمار خصوصی داشته باشد چیز اشتباهی نیست اما مکانیزم آن مسئله مهمی است که باید به آن توجه شود. وقتی از چارچوب های بین المللی صحبت می کنیم باید همه آن را قبول کنیم نه اینکه بخشی از آن که به نفع ما هست را قبول کنیم و بخشی که به ضررمان است را رد نماییم.

وی افزود: مشکل ما در کشور این است که همه خود را از قانون فراتر می بینند. شاه بیت این قانون، تعهد مدیران ارشد کشوری است. مسئولین سیاسی مملکت هم باید قبول کنند که بین من نماینده با یک روستایی تفاوتی وجود ندارد. تا زمانی که بنده خودم را از مردم تافته جدا بافته بدانم، این قانون قابل اجرا نیست. اصل قضیه این است که مسئولین ارشد نظام ما باید بپذیرند که با مردم هیچ تفاوتی ندارند. نخست وزیر سوئیس ۶ ماه در نوبت عمل جراحی ماند و چون عمل او اورژانسی نبود این مدت را منتظر ماند تا وقت عمل به او داده شود. ایشان هم پول داشت و هم می توانست به پزشک خصوصی مراجعه کند اما او به احترام مردم به سراغ پزشک خصوصی و… نرفت. مسئولین نظام باید بپذیرند سر سفره ای بنشینند که برای مردم پهن کرده ایم.

پزشکیان ادامه داد: اگر عزم و اراده وجود داشته باشد، پیاده کردن این قانون کار مشکلی نیست.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات