رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، ادامه روند فعلی پزشک خانواده در استانهای فارس و مازندران را منجر به عدم همکاری پزشکان عمومی در این طرح دانست.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر علیرضا زالی صبح پنج شنبه در گردهمایی ۲ روزه" توانمندسازی علمی و حرفه ای طب عمومی" ، گفت: مهمترین چالش فعلی نظام سلامت، بازیابی و احیای طب ملی و طب عمومی است که شالوده اجرای خدمات درمانی محسوب می شود.

وی با عنوان این مطلب که امروزه کشورهای پیشرفته نیز به سمت استفاده از ظرفیت پزشکان عمومی متمایل شده اند، بر ضرورت احیای طب عمومی تاکید کرد و افزود: امروز آفت بزرگی که نظام سلامت با آن روبروست، تخصص گرایی است، در حالی که پزشکان عمومی صف اول ارائه خدمات بهداشتی درمانی هستند و باید نقش نوینی را در این خصوص برای آنها تعریف کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: امروز برای پزشکان عمومی دو وظیفه جدید تعریف کرده اند که وظیفه نخست مسئولیت اجتماعی و دیگری پاسخگویی اجتماعی است. در واقع مسئولیت های پزشکان عمومی از ارائه خدمات صرف درمانی فراتر رفته است.

زالی با اشاره به اینکه باید پزشکان عمومی کنش گر اصلی در نظام سلامت باشند، گفت: لازم است به افزایش مهارت، توانمندسازی و ارتقای دانشی این گروه بیش از پیش توجه کنیم.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم نیازهای جامعه را با ظرفیتهای موجود در پزشکی عمومی پاسخ دهیم، افراد به سمت دریافت خدمات از سوی مردم غیر ذی صلاح متمایل می شوند، افزود: در این صورت و با انجام خدمات حرفه ای توسط افراد غیر ذی صلاح، سلامت مردم نیز به خطر می افتد که لازم است چاره ای برای حل این مشکل اندیشید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به انجام خدماتی در راستای ایجاد فرهنگ سازی در این گروه پزشکی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه امسال مصوباتی در راستای در نظر گرفتن تعرفه های جداگانه برای پزشکان عمومی با سابقه ۱۵ سال خدمت در نظر گرفته شد. البته لازم است در نظام تعرفه گذاری پزشکان عمومی تجدیدنظر صورت پذیرد. چون ممکن است برخی انتقاد کنند که اگر تعرفه پزشک عمومی افزایش یابد، مردم دیگر به پزشکان عمومی مراجعه نخواهند کرد. در صورتی که می توان با گسترش پوشش بیمه ای، این مشکل را نیز برطرف کرد.

وی ادامه داد: بهترین بستر برای احیای طب عمومی، برنامه پزشک خانواده است. البته شخصا معتقدم نیازی به راه اندازی تخصص پزشک خانواده در کشور نداریم و پزشکان عمومی ما با گذراندن چند دوره آموزشی حرفه ای کوتاه مدت برای حضور در پزشک خانواده آماده می شوند. در واقع راه اندازی دوره تخصص برنامه پزشک خانواده به صلاح نظام سلامت کشور نیست و باید پزشکان عمومی با راه اندازی این دوره مخالفت کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ضمن انتقاد از نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده به صورت پایلوت در استانهای فارس و مازندران، گفت: اکنون تجربه تلخ اجرای طرح پزشک خانواده در فارس و مازندران پیش روی ماست. پزشکان ما در این دو استان با سخت ترین شرایط موجود مواجه شدند و اکنون مشکل ترین دوران حرفه ای خود را می گذرانند. علاوه بر آن مردم نیز در این دو استان دچار مشکلاتی در زمینه دریافت خدمات شده اند.

زالی ادامه داد: اگر پایلوت طرح پزشک خانواده در این استان به همین شکل ادامه یابد، دیگر پزشکان عمومی در آن همکاری و مشارکت نخواهند کرد. باید حتی برای اجرای برنامه پایلوت پزشکان خانواده بازنگری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه لازم است با نگاه غیرسلیقه ای، نقطه نظرات پزشکان و کارشناسان امر را به ویژه در دو استان جویا شوید، گفت: باید نسخه جدید پزشک خانواده از بطن نظرات کارشناسانه تدوین شود؛ البته سازمان نظام پزشکی در این خصوص همراهی های لازم را خواهد داشت.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به پیشنهاد ایجاد معاونت پزشک عمومی در سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: جلسات هم اندیشی با انجمن پزشکان عمومی در این خصوص در حال برگزاری است و اگر پس از ارائه نظرات فنی و کارشناسی، فرآیند نظر شورای عالی نظام پزشکی مثبت باشد، این اقدام را انجام داده و معاونت پزشک عمومی را ایجاد خواهیم کرد
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات