ارتباط دوستانه و صمیمانه با دیگران از ویژگی های افراد سالم به شمار می رود و افرادی که ارتباط کمتری با دیگران دارند، مستعد ابتلا به بیماری های قلبی یا سرطان ها می شوند.

به گزارش افکارنیوز، علی بهرام نژاد، مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: استقلال فردی از دیگر ویژگی های انسان سالم به شمار می رود، زیرا این افراد خواسته ها و امیال خود را می شناسند و مطابق با نیازها و اهداف خود حرکت می کند.

علی بهرام نژاد گفت: انسان سالم در مقابل پیشامدها و وقایع معمولی احساس قدرت می کند.

وی رضایتمندی از زندگی را از دیگر ویژگی های انسان سالم برشمرد و گفت: افرادی که از زندگی رضایتمندی کمتری دارند مستعد ابتلا به بیماری های جسمی می شوند.

وی پذیرش واقعیت، مقابله با تناقض ها و ناسازگاری ها، پذیرش تفاوت ها و متعهد بودن را از دیگر ویژگی های انسان سالم برشمرد و گفت: زندگی کردن در زمان حال نیز از دیگر ویژگی ها به شمار می رود و افرادی که در گذشته زندگی می کنند، افسرده و کسانی که در آینده زندگی می کنند مضطرب هستند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات