رئیس کمیته آموزش عالی مجلس از احضار وزیر علوم و روسای دانشگاههای تهران و تربیت مدرس به صحن علنی این کمیسیون خبر داد و گفت: برای رفع ایهام در این باره از این سه شخص می خواهیم که در جلسه کمیسیون حضور یابند.

رضا صابری احضار وزیر علوم و روسای دانشگاههای تهران و تربیت مدرس را یکی از دستور جلسه های مهم فروردین ماه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد.

وی در این باره گفت: فضای کلی کمیسیون آموزش بر محور مخالفت اعضا با انتشار نامه رئیس جمهور به وزیر علوم در خصو برکناری روسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس، قرار دارد.

صابری در خصوص پیگیری کمیسیون آموزش از این جریان پایان سال ۹۱، اظهار داشت: تنها افرادی که می توانند به ابهامات پیش رو پاسخ دهند، کامران دانشجو، فرهاد رهبر و بیژن رنجبر هستند.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش مجلس، این سه نفر به زودی در کمیسیون آموزش حضور خواهند یافت.

به گزارش مهر، رسانه دولت در روزهای پایانی سال ۹۱، نامه سه ماه گذشته و خصوصی رئیس جمهور به وزیر را رسانه ای کرد، در این نامه احمدی نژاد با انتقاد از فضای به وجود آمده در دو دانشگاه تربیت مدرس و تهران از کامران دانشجو خواسته بود تا روسای این دو دانشگاه را برکنار کند.

وزیر علوم از زمان انتشار این نامه تاکنون سکوت اختیار کرده اما پیش از این بارها بر عدم برکناری روسای این دو دانشگاه کلیدی تاکید کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات