معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه ماهانه بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان صدقه در کشور جمع آوری می شود، گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده سرقت پول از صندوق های صدقات به شدت کاهش پیدا کرده است.

سعید ستاری با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در جشن عاطفه ها جمع آوری شده است اظهار داشت: پیش بینی می شود این رقم تا پایان هفته به ۴۰ میلیارد تومان برسد.

وی تصریح کرد: بخشی از کمکهای جمع آوری شده در بین دانش آموزان نیازمند در مناطق محروم توزیع شده است که بنا داریم بخش دیگر از کمکها را تا پایان هفته توزیع کنیم.

ستاری در خصوص نذورات مردمی در عید قربان گفت: خوشبختانه میزان کمکها در سال جاری و در روز عید قربان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این در حالی که گوشت های قربانی شده در مناطق محروم توزیع شده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد ادامه داد: بر اساس آمار میزان صدقه جمع آوری شده در کل کشور ماهانه بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان است به طوری که میزان صدقه در استانها و شهرهای بزرگ متفاوت است.

وی تصریح کرد: مجموعه امداد تلاش کرده است تا میزان سرقت از صندوق های صدقات کاهش یابد به طوری که هم اکنون با تغییرات انجام شده و شکل فیزیکی صندوق های صدقات، سرقت پول های این صندوق ها به شدت کاهش پیدا کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات