عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه شورا به دنبال جلوگیری از ورود افراد غیر مسئول و غیر متخصص به شهرداری است، گفت: قالیباف قول داده نگذارد چنین اتفاقی بیفتد.

به گزارش افکارنیوز ، محمد حقانی درباره طرح پیشنهادی شورا برای تعیین شاخص های انتصابات مدیران شهرداری گفت: شورا در عزل و نصب ها قانونا کوچکترین مدخلیتی ندارد. اما ما طرحی را پیشنهاد دادیم که شرایط احراز و شاخص هایی را برای مدیران ارشد شهرداری پیش بینی کنیم تا هر کسی از راه می رسد، چه از خارج و چه داخل شهرداری، به عنوان مدیر منصوب نشود.

وی ادامه داد: این شاخص ها شامل تجربه، تخصص، سابقه کار و… می شود. البته این طرح از پیشتر هم وجود داشته است و باید در همه ادارات جاری و ساری باشد.

حقانی درباره نحوه نظارت شورا بر اجرای این لایحه پس از تصویب آن گفت: وقتی شهرداری لایحه ای را تصویب می کند، باید به دنبال نظارت بر حسن اجرای آن هم باشد. شورا هم مسیر قانونی برای نظارت بر اجرای این لایحه طی می کند، یعنی اعضای شورا می توانند درباره رعایت شاخص های مذکور در لایحه در انتخاب مدیران از شهردار سوال کنند، به وی تذکر دهند.

عضو شورای شهر درباره شائبه دخالت شورا در انتصابات شهرداری به واسطه این طرح گفت: شهردار باید شخصا مدیران خود را انتخاب کند، اما این کار باید با رعایت شرایط و معیارهایی انجام شود. به عقیده ما بسیاری از نیروهای موجود در شهرداری می توانند این شرایط را احراز کنند، چرا که یکی از این شاخص ها سوابق تجربی افراد در رشته و کار و اداره مربوطه است، بنابراین آنها از شانس بیشتری برای انتصاب به این مسئولیت ها برخوردارند و بر اغلب نیروهای خارج از شهرداری ارجحیت دارند.

حقانی تصریح کرد: هدف شورا از این پیشنهاد این بود که جلوی ورود افراد غیرمسئول از خارج شهرداری به سمت های کلیدی مدیریت شهری گرفته شود و آقای قالیباف قول داده جلوی این اتفاق را بگیرد.

وی در پایان گفت: قرار است طی فرصتی سه ماهه این لایحه توسط شهرداری تدوین و برای تصویب به شورا ارائه شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات