من خیلی از دست شیطان ناراحت و عصبانی بودم از همین رو خواستم او را با چوب بزنم اما نیروهای امنیتی جلوی مرا گرفتند و مرا از این کار منع کردند!

به گزارش افکارنیوز ، سطح پایین فرهنگی و علمی در برخی جوامع باعث می شود که بر جوانب مختلف زندگی تک تک افراد و مردم آن جامعه تأثیر منفی بگذارد.

برای مثال یکی از جنبه های تأثیر منفی پایین بودن سطح فرهنگی و علمی، می تواند وجود انحرافات دینی و اعتقادی نزد افراد یک جامعه باشد.

یکی از عکاسان حاضر در مراسم حج امسال توانست عکس یکی از حجاج را در مراسم" رمی جمرات" بگیرد که به گونه ای احساساتی شده و تلاش می کند با چوبی که در دست دارد، نماد شیطان را مورد ضربه قرار دهد.

این حاجی ۳۷ ساله که" حاج عبده" نام دارد، در مورد علت این کار خود گفت: من خیلی از دست شیطان ناراحت و عصبانی بودم از همین رو خواستم او را با چوب بزنم اما نیروهای امنیتی جلوی مرا گرفتند و مرا از این کار منع کردند!

" حاج عبده" که این جملات را در حالت عصبانیت بر زبان جاری می کرد، در ادامه افزود: من خیلی همسرم را دوست داشتم اما این شیطان باعث شد که من از دست همسرم عصبانی شوم و سال ها پیش او را طلاق بدهم. این شیطان رجیم باعث پاشیده شدن زندگی و خانواده من شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات