سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر در کشور به دنبال تحقق سند بالادستی و همچنین تحول در نظام آموزش و پرورش هستیم، باید به دانشگاه فرهنگیان توجه ویژه ای داشته باشیم، گفت: مهم ترین نهاد آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان است.

به گزارش افکارنیوز ، علی اصغر فانی در مراسم" اجلاس سراسری سرپرستان پردیس ها، مراکز آموزش عالی و مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان" با بیان اینکه اگر می خواهیم خروجی های آموزش و پرورش در سطح استاندارد کشور باشد، چاره ای جز بهسازی آموزش و پرورش و تربیت معلم نداریم و باید این مسئله را جزو غایت جدی در آموزش و پرورش تلقی کنیم، در غیر این صورت به نتیجه ای نخواهیم رسید.

تاکنون هیچ تحولی در نظام آموزش و پرورش صورت نگرفته است

وی افزود: طی سال های اخیر تمام وزرا در آموزش و پرورش بحث تحول را مطرح کرده اند، اما چون عنصر اصلی تحول که همان معلم است، تاکنون تغییر نکرده، هیچ تحولی در نظام آموزش و پرورش صورت نگرفته است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان دو ماموریت اصلی دارد، گفت: یکی از ماموریت های دانشگاه فرهنگیان، بهسازی منابع آموزش و پرورش در تربیت معلم است که آن را به عنوان تربیت معلم و جذب دانشجو می شناسیم.

فانی افزود: جذب دانشجو کار بزرگی است، اما مهم ترین مسئله و موضوع اصلی، بحث بهسازی منابع است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا روش های بهسازی گوناگونی وجود دارد، گفت: در توسعه مسیر شغلی در حوزه آموزش و پرورش هر چند وقت یک بار باید هم برای کارکنان اداری و هم مسئولین آموزشی یک دوره آموزشی مطابق با نیازهای لیست آموزشی و با ارزیابی های دقیق از دوره های آموزشی صورت بگیرد تا بتواند در بهسازی منابع انسانی موثر باشد.

وی با بیان اینکه منابع انسانی عامل اصلی توسعه پایدار است، گفت: اگر در یک جامعه به دنبال توسعه پایدار هستیم، باید به منابع انسانی و سرمایه های انسانی توجه کنیم.

فانی افزود: یکی از شاخص های جدی و یا به عبارتی دیگر مهم ترین شاخص توسعه یافتگی، سهم سرمایه انسانی در جوامع است، به طوری که کشوری توسعه یافته تلقی می شود که سرمایه انسانی آن بیشتر باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش تامین کننده زیرساخت سرمایه انسانی در هر جامعه است، اظهار کرد: خروجی های آموزش و پرورش، ورودی های دانشگاه هستند و در این مسئله" معلم" نقش کلیدی و اصلی را دارد.

وی با بیان اینکه در مطالعات بین المللی به این نتیجه رسیده اند که لازمه تحول در سازمان ها از جمله سازمان های آموزشی، تحول در منابع انسانی است، گفت: در حال حاضر سند تحول نظام آموزشی به عنوان یک سند بالادستی در اختیار ماست که می توان این سند را سند تحول جامع تمام اسناد دانست، چرا که تمام سندهای بالادستی در سند تحول نظام آموزشی وجود دارد.

فانی با اشاره به سند تحول نظام آموزشی، گفت: اگر ما تمام توجه و تمرکز خود را معطوف به سند بالادستی کنیم، می توان یقین داشت که تحول اساسی در نظام آموزشی پدید می آید که لازمه این امر در اختیار داشتن نیروی انسانی مناسب است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ماموریت دانشگاه فرهنگیان فقط تربیت دانشجو معلم نیست، گفت: بهسازی منابع انسانی باید مهم ترین هدف دانشگاه فرهنگیان تلقی شود که امیدواریم دانشگاه فرهنگیان بتواند در تحقق این دو هدف کوشا باشد.

نظام آموزش و پرورش خروجی های مطلوبی ندارد

وی با اشاره به انتقادی که در حال حاضر از آموزش و پرورش می شود، گفت: تمام کتاب ها و مواد آموزشی، ورودی های سیستم آموزش و پرورش هستند و خروجی همان کسانی می شوند که نظام آموزش و پرورش تحویل جامعه می دهد.

فانی افزود: انتقادی که در حال حاضر به نظام آموزش و پرورش می شود این است که خروجی های مطلوبی ندارد و به نظر می رسد که ما در فرآیند آموزش و پرورش از نقش الگویی بودن معلم غفلت کرده ایم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید در دانشگاه فرهنگیان نیروهایی تربیت شوند که رفتار و کردار آنها بتواند به عنوان یک الگو برای نسل آینده مطرح شود، گفت: در این میان نقش معاونت فرهنگی دانشگاه، نقشی اساسی در دانشگاه فرهنگیان است و آن چیزی که دانشگاه فرهنگیان را نسبت به بقیه دانشگاه ها متمایز می کند، نقش فرهنگی است که دانشجو معلمان باید در خودشان تقویت کنند.

وی با بیان اینکه وظیفه ای که بر دوش روسای پردیس های دانشگاه فرهنگیان است، سنگین تر از بقیه اعضا است، گفت: خواسته و انتظار من از روسای پردیس ها این است که به جنبه های فرهنگی بیش از پیش در دانشگاه فرهنگیان توجه شود.

فانی با اشاره به بهسازی و بازسازی در نیروهای انسانی پردیس ها، گفت: اگر یک دانشجو بعد از دوران فارغ التحصیلی تحولی در رفتارش صورت نگیرد، کار تمام دانشگاه بیهوده بوده است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه لازمه یادگیری، تغییر در رفتار نه تغییر در دانش است، اظهار کرد: دانشجویان از طریق خواندن کتاب می توانند در دانش خود تغییر ایجاد کنند، اما چیزی که مهم و اساسی است تغییر در رفتار دانشجویان است، چرا که آن چیزی که در تعلیم و تربیت به آن نیاز داریم، تغییر در رفتار است و تربیت به معنای ایجاد تحول در رفتار است.

وی با بیان اینکه در الگوسازی و الگو بودن برای دانشجو معلمان که منجر به تغییر رفتار و ایجاد یک رفتار پایدار در دانشجویان می شود، نیازمند توجه ویژه فرهنگی روسای پردیس ها هستیم، گفت: باید الگوهای فرهنگی در دانشگاه به گونه ای صورت بگیرد تا زمانی که دانشجو به عنوان معلم در مدرسه حاضر شد، بتواند با رفتار خود دانش آموزان را به سمت خود جذب کند و به عنوان عنصر مدرسه شناخته شود.

فانی با بیان اینکه این مسئله یک انتظار جدی از طرف من است، گفت: اگر این انتظار محقق نشود، می توان گفت دانشگاه فرهنگیان هیچ تاثیری در نظام آموزشی کشور نداشته است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اختیارات دانشگاه فرهنگیان باید متناسب با انتظارات افزایش یابد، اظهار کرد: دانشگاه، مدرسه نیست؛ بلکه دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه است با تمام ویژگی های دانشگاهی. به همین دلیل دانشگاه فرهنگیان و پردیس ها باید استقلال و توانمندی و اقتدار لازم را متناسب را مسئولیتی که ما از آنها انتظار داریم، پیش ببرند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با یک تعریف جدید از جایگاه و ساختار و حوزه مسئولیت، از اختیار دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه را به آن جایگاهی که متناسب و لایق آن است برسانیم.

فانی تصریح کرد: در حال حاضر پردیس های دانشگاه فرهنگیان نسبت به آن چیزی که باید باشند، فاصله دارند و ما باید این فاصله ها را کم کنیم تا هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی دانشگاه فرهنگیان ارتقا یابد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طی سال های اخیر این کشور اسیر کمیت گرایی شده است، گفت: ما به دنبال کمیت نیستیم و آن چیزی که به عنوان هدف اصلی باید در دانشگاه فرهنگیان دنبال شود، افزایش کیفیت است.

وی خاطر نشان کرد: در دانشگاه فرهنگیان اگر مرکزی قدرت و توانایی لازم را نداشته باشد، آن مرکز تعطیل خواهد شد و بحث ارتقای کیفی دانشگاه، مهم ترین مسئله ای است که در وزارت آموزش و پرورش دنبال می شود.

دانشگاه فرهنگیان، پارکینگ آموزش و پرورش نیست

فانی با بیان اینکه به دنبال تبدیل مدرسین دانشگاه فرهنگیان به هیات علمی هستیم، اظهار کرد: در صدد این هستیم که یک هیات ممیزه خواست دانشگاه فرهنگیان تبیین کنیم، چرا که دانشگاه فرهنگیان، پارکینگ آموزش و پرورش نیست.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان یک مرکز علمی تحقیقاتی است، گفت: به هیچ وجه این مرکز آموزشی پارکینگ آموزش و پرورش نیست و باید توسط افراد با صلاحیت اداره شود.

وی تاکید کرد: خواهش من از سرپرست دانشگاه فرهنگیان این است که به جد در پذیرش نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان سخت گیری کنند و اجازه ورود افراد بی صلاحیت را به دانشگاه فرهنگیان ندهد.

فانی با بیان اینکه باید در دانشگاه فرهنگیان شرایط برای ادامه تحصیل معلمان در مقطع تحصیلات تکمیلی با حفظ کیفیت ایجاد شود، اظهار کرد: مقطع تحصیلات تکمیلی برای تامین نیروی انسانی چه در حوزه های اداری و چه در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد توجه است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه های تحویل داده شده خود به مجلس، گفت: برنامه من اجرایی کردن سند تحول است، چرا که این سند یک فرصت مهم برای آموزش و پرورش است. به همین دلیل از تمامی مسئولین پردیس ها خواهش می کنم سند تحول را به عنوان یک نقشه راه در دانشگاه فرهنگیان اجرا کنند و بر مبنای آن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را تدوین کنند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه معلمان، خطاب به سرپرستان پردیس ها، تاکید کرد: قدر دانشجو معلمان را بدانید، چرا که تمام امید آموزش و پرورش برای تحول در نظام آموزشی به این افراد بسته شده است.

فانی افزود: تمام تلاش ما، تامین امکانات برای مدرسین و همچنین دانشجو معلمان است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: با حمایت های دولت و مجلس و نمایندگان مجلس و تلاش شما روسا بتوانیم دانشجو معلمان خوبی را تربیت کنیم و در اجرای برنامه های اساسی خود شعاری پیش نرویم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات