جدا از اسناد مربوط به مرکز اسناد پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی که چندی پیش به تهران بازگشت، هزاران سند و گزارش از بافتها و بناهای تاریخی متعلق به معاونت حفظ و احیای بافتها، محوطه ها و بناهای تاریخی نیزدر قالب ۱۸۸ کارتن از شیراز به تهران منتقل می شود.

به گزارش افکارنیوز ، پس از شکست طرح انتقال کارکنان میراث فرهنگی به استان فارس و برگشت دوباره آنها به تهران اسناد این معاونت و پژوهشگاه میراث فرهنگی در شیراز باقی مانده بود تا اینکه چند روز پیش رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی خبر داد که اسناد پژوهشگاه به تهران آمد.

اکنون نیز قرار است گزارشهای مربوط به معاونت حفظ و احیای بافت ها، محوطه ها و بناهای تاریخی نیزدر قالب ۱۸۸ کارتن از شیراز به تهران منتقل شود.

این اسناد، گزارش کارشناسان و باستان شناسان از بافت ها، بناها و محوطه های تاریخی و صورت جلسه های شورای فنی، گزارش طرح های مستند سازی و مرمت بناها، مکاتبات اداری پیرامون آثار تاریخی است.

آنطور که کارکنان میراث فرهنگی شیراز به خبرنگار مهر اطلاع داده اند، این اسناد از زمانی که به شیراز انتقال داده شده اند تا کنون دست نخورده باقی مانده بودند بنابراین احتمال اینکه از این اسناد تعدادی کسر شده باشد بسیار کم است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات